Projekt

Ogólne

Profil

Działanie #2007

Ilustracje do 'Króla zamczyska'

Dodane przez Marta Niedziałkowska prawie 7 lat temu. Zaktualizowane 13 dni temu.

Status:
Zamrażarka
Priorytet:
Normalny
Przypisany do:
-
Kategoria:
-
Wersja docelowa:
-
Data rozpoczęcia:
2012-02-21
Data oddania:
% Wykonania:

0%


Opis

http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/goszczynski__krol_zamczyska/poslowie/#CodeMirrorPerspective

<uwaga>Tu należy wstawić obrazek (skan 51), z podpisem: "Ruiny zamku odrzykońskiego (fragment). Rysował z natury Jan Matejko". Warto też zeskanować drugi, nieprzedrukowany w źródle obrazek, o którym mowa, z Tygodnika Ilustrowanego (nr 362 z 1866 r.) - np. korzystając z uprzejmości Biblioteki IBL. DK</uwaga>

FRAGMENT:
<akap>Ale może ta troska o przyszłość narodu, ta dążność
wychowawcza obrazów historycznych Matejki była tylko
równoległa z dążnością Goszczyńskiego, ale w żadnym
z nią związku genetycznym nie zostawała? Może młody
Matejko nie czytał wcale <tytul_dziela>Króla Zamczyska</tytul_dziela>? Otóż jeżeli
chodzi o niezbity dowód, że Matejko znał powieść
Goszczyńskiego i że go interesowała postać jej bohatera,
to są nim dwa rysunki jego, przedstawiające ruiny zamku
odrzykońskiego, a umieszczone w <tytul_dziela>Tygodniku Ilustrowanym</tytul_dziela> z r. 1866 (Nr. 362) z podpisem: ,,rysował z natury Jan
Matejko". Na jednym z tych rysunków, u stóp malowniczo piętrzącej się wieży, widzimy postać z bujnym, rozwianym włosem, z wyrazem obłąkania czy natchnienia
w twarzy, postać, która, jako jedyna w całym rysunku,
musi niewątpliwie przedstawiać Króla Zamczyska, jak
on się wyobraził znakomitemu malarzowi po odczytaniu
powieści Goszczyńskiego. Ta postać z twarzą pełną..........

Historia

#1 Uaktualnione przez Radek Czajka 18 dni temu

  • Zmieniono Typ zagadnienia z Redakcja na Działanie

#2 Uaktualnione przez Radek Czajka 13 dni temu

  • Zmieniono Status z Otwarte na Zamrażarka

Eksportuj do Atom PDF