Project

General

Profile

2017 » History » Version 2

« Previous - Version 2/3 (diff) - Next » - Current version
Marta Niedziałkowska, 10/05/2012 10:06 AM


2017

Biblioteka Noblistów

Paul Heyse
Wesele na Capri : nowele włoskie, wyd. 1959, tłum. Mirandola, Franciszek (1871-1930). Tł. Merwin, Bertold (1879-1946)
Cztery kobiety, wyd. 1960, tłum. Merwin, Bertold (1879-1946)

Fantastyka

Wells, H. G. (1866-1946)
Podróż w czasie: opowieść fantastyczna / H. G. Wells ; z ang. przeł. F. Wermiński (1860-1917)

Wehikuł czasu / Herbert George Wells ; przeł. [z ang.] Feliks Wermiński