Project

General

Profile

Biblioteczka naukowa » History » Version 6

Paulina Choromańska, 05/28/2015 03:27 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka naukowa
2 1 Marta Niedziałkowska
3 1 Marta Niedziałkowska
Zgłoszenia od Dudiego
4 1 Marta Niedziałkowska
5 5 Paulina Choromańska
* +Maria Skłodowska-Curie, Badanie ciał radioaktywnych+ (1904) http://hint.org.pl/f=DD;r=4;p=09740001.1
6 1 Marta Niedziałkowska
    (rozprawa doktorska, za którą autorka dostała Nobla - wersja polska drukowana w odcinkach w czasopiśmie "Chemik polski")
7 2 Marta Niedziałkowska
8 1 Marta Niedziałkowska
* kopernikiana - do wyboru http://hint.org.pl/itd=kpr (DjVu)
9 1 Marta Niedziałkowska
10 1 Marta Niedziałkowska
* Edward Stamm, Miary długości w dawnej Polsce http://hint.org.pl/hid=A9302; http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty3/0449/
11 1 Marta Niedziałkowska
    (artykuł, do którego można odsyłać z przypisów objaśniających "łokieć" i "mila")
12 1 Marta Niedziałkowska
13 5 Paulina Choromańska
* +Kazimierz Twardowski, O filozofii średniowiecznej wykładów sześć+ http://hint.org.pl/f=DD;r=4;p=512e0001.1
14 3 Dorota Kowalska
    
15 3 Dorota Kowalska
* Katalog hint zawiera ponad 2000 dzieł naukowych w formie obrazków. Można wybierać.
16 3 Dorota Kowalska
17 3 Dorota Kowalska
Inne
18 3 Dorota Kowalska
19 3 Dorota Kowalska
Prace historyczne Władysława Łozińskiego - pisane przystępnym i ciekawym językiem, były wznawiane po wojnie (m.in. w Iskrach) i cytuje je wiele artykułów Wikipedii.
20 3 Dorota Kowalska
21 3 Dorota Kowalska
* Władysław Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach 
22 3 Dorota Kowalska
http://archive.org/details/yciepolskiewdawn00loziuoft
23 3 Dorota Kowalska
24 3 Dorota Kowalska
* Władysław Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku (1903)
25 3 Dorota Kowalska
26 3 Dorota Kowalska
* ewentualnie: Władysław Łoziński, Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku
27 3 Dorota Kowalska
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=765&from=&from=generalsearch&dirids=1&lang=pl
28 4 Dorota Kowalska
29 4 Dorota Kowalska
Prace Antoniego Magiera (1762-1837)
30 4 Dorota Kowalska
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aMagier%2C+Antoni+%281762-1837%29./amagier+antoni+1762+1837/-3%2C-1%2C0%2CB/exact&FF=amagier+antoni+1762+1837&1%2C6%2C
31 4 Dorota Kowalska
32 4 Dorota Kowalska
* Estetyka miasta stołecznego Warszawy
33 4 Dorota Kowalska
(wg Wikipedii "obraz życia obyczajowego, kulturalnego i literackiego stolicy" - może być ciekawe)
34 4 Dorota Kowalska
Jest w BN, ale w niewolnym opracowaniu: http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aMagier%2C+Antoni+%281762-1837%29./amagier+antoni+1762+1837/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=amagier+antoni+1762+1837&1%2C%2C6
35 4 Dorota Kowalska
36 4 Dorota Kowalska
* Fizyka dla dzieci... (http://www.polona.pl/item/164336/3/)
37 4 Dorota Kowalska
38 4 Dorota Kowalska
* O probach czyli sposobach probowania mocy wódek i spirytusów...
39 4 Dorota Kowalska
40 4 Dorota Kowalska
* Karta meteorologiczna Królestwa Polskiego... (http://www.polona.pl/item/192330/2/) - króciutkie, dwujęzyczne (8 szpalt po polsku, 8 po francusku), ale z dużym kolorowym wykresem - czyli jak już będą obrazki.
41 6 Paulina Choromańska
42 6 Paulina Choromańska
Literatura z zakresu ekonomii
43 6 Paulina Choromańska
Głąbiński Stanisław
44 6 Paulina Choromańska
„Wykład nauki skarbowej”
45 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=87544&from=FBC
46 6 Paulina Choromańska
47 6 Paulina Choromańska
„Nauka skarbowości”
48 6 Paulina Choromańska
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=10973&from=FBC
49 6 Paulina Choromańska
50 6 Paulina Choromańska
Grabski Władysław
51 6 Paulina Choromańska
„Dwa lata pracy u podstaw państwowości i naszej (1924-25)”
52 6 Paulina Choromańska
na paltformie: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/grabski-dwa-lata-pracy-u-podstaw-panstwowosci-naszej-1924-1925/#VisualPerspective
53 6 Paulina Choromańska
54 6 Paulina Choromańska
Hoene-Wroński Józef Maria
55 6 Paulina Choromańska
„System ekonomiczno-przemysłowy Adama Smitha. Wstęp do ekonomji politycznej”
56 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=164286&from=FBC
57 6 Paulina Choromańska
58 6 Paulina Choromańska
„Mylne systemy ekonomji politycznej. Merkantylizm. Fizjokratyzm”
59 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=164285&from=FBC
60 6 Paulina Choromańska
61 6 Paulina Choromańska
Dziewulski Stefan
62 6 Paulina Choromańska
„Polska myśl ekonomiczna na wszechnicy wileńskiej : zgłoszone jako referat na VI Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich”
63 6 Paulina Choromańska
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=27324&from=FBC
64 6 Paulina Choromańska
65 6 Paulina Choromańska
Kamieński Henryk Michał
66 6 Paulina Choromańska
„Filozofja ekonomji materjalnej ludzkiego społeczeństwa”
67 6 Paulina Choromańska
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=12717&from=FBC
68 6 Paulina Choromańska
69 6 Paulina Choromańska
Kamiński Zbigniew
70 6 Paulina Choromańska
„Pieniądze, ich powstanie, rozwój i stan dzisiejszy”
71 6 Paulina Choromańska
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=97652&from=FBC
72 6 Paulina Choromańska
73 6 Paulina Choromańska
Lewiński Jan Stanisław
74 6 Paulina Choromańska
„Pieniądz, kredyt i ceny”
75 6 Paulina Choromańska
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=34314&from=FBC
76 6 Paulina Choromańska
77 6 Paulina Choromańska
Radziszewski Henryk
78 6 Paulina Choromańska
„Polska idea ekonomiczna”
79 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=299923&from=FBC
80 6 Paulina Choromańska
81 6 Paulina Choromańska
„Nauka skarbowości”
82 6 Paulina Choromańska
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=6541&from=FBC
83 6 Paulina Choromańska
84 6 Paulina Choromańska
„Skarb i organizacja władz skarbowych w Królestwie Polskim” tom I
85 6 Paulina Choromańska
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=31203&from=FBC
86 6 Paulina Choromańska
87 6 Paulina Choromańska
Caro Leopold
88 6 Paulina Choromańska
„Problemy skarbowe Państwa Polskiego”
89 6 Paulina Choromańska
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=59460&from=FBC
90 6 Paulina Choromańska
91 6 Paulina Choromańska
Włodzimierz Czerkawski
92 6 Paulina Choromańska
„Polityka ekonomiczna”
93 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=248563&from=FBC
94 6 Paulina Choromańska
95 6 Paulina Choromańska
Kopernik Mikołaj
96 6 Paulina Choromańska
„Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza Traktat o biciu monety”
97 6 Paulina Choromańska
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=48660&from=FBC
98 6 Paulina Choromańska
99 6 Paulina Choromańska
„Pisma pomniejsze” - cz. II Pisma ekonomiczne i administracyjne
100 6 Paulina Choromańska
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=40132&from=FBC
101 6 Paulina Choromańska
102 6 Paulina Choromańska
„Wybór pisma w przekładzie polskim” - rozdz. „O sposobach poprawy monety”
103 6 Paulina Choromańska
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=39043&from=FBC
104 6 Paulina Choromańska
105 6 Paulina Choromańska
Markowski Bolesław
106 6 Paulina Choromańska
„Administracja skarbowa w Polsce”
107 6 Paulina Choromańska
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=8287&from=FBC
108 6 Paulina Choromańska
109 6 Paulina Choromańska
Piotrowski Stanislaw
110 6 Paulina Choromańska
„Teoria wlasnosci – studium ekonomiczne”
111 6 Paulina Choromańska
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=34371&from=FBC
112 6 Paulina Choromańska
113 6 Paulina Choromańska
114 6 Paulina Choromańska
Rybarski Roman
115 6 Paulina Choromańska
„Prawno-skarbowe podstawy ustroju państw związkowych, unii i autonomii państwowych”
116 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=75091&from=FBC
117 6 Paulina Choromańska
118 6 Paulina Choromańska
„Nauka skarbowosci”
119 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=125885&from=FBC
120 6 Paulina Choromańska
121 6 Paulina Choromańska
Strasburger Edward
122 6 Paulina Choromańska
„Zagadnienia waluty podczas wojny”
123 6 Paulina Choromańska
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=12999&from=FBC
124 6 Paulina Choromańska
125 6 Paulina Choromańska
„Ustrój skarbowy Rezczypospolitej Polskiej : uzupełnienia 1921/22”
126 6 Paulina Choromańska
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=81308&from=FBC
127 6 Paulina Choromańska
128 6 Paulina Choromańska
„Zagadnienia skarbowo-ekonomiczne na tle wojny”
129 6 Paulina Choromańska
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=21446&from=FBC
130 6 Paulina Choromańska
131 6 Paulina Choromańska
„Ustroj skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej”
132 6 Paulina Choromańska
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=38431&from=FBC
133 6 Paulina Choromańska
134 6 Paulina Choromańska
Say, Jean-Baptiste (1767-1832)
135 6 Paulina Choromańska
Wykład ekonomii politycznéy czyli Proste wyłuszczenie jak się tworzą, rozdzielaią i spożywaią bogactwa. T. 1
136 6 Paulina Choromańska
http://polona.pl/item/1071877/3/
137 6 Paulina Choromańska
Wykład ekonomii politycznéy czyli Proste wyłuszczenie jak się tworzą, rozdzielaią i spożywaią bogactwa. T. 2
138 6 Paulina Choromańska
http://polona.pl/item/5827505/3/
139 6 Paulina Choromańska
140 6 Paulina Choromańska
John Stuart Mill (1806-1873)
141 6 Paulina Choromańska
Zasady ekonomii politycznej z niektórymi zastosowaniami do filozofii społecznej. T. 1
142 6 Paulina Choromańska
zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=46359_1&col=ksiazki
143 6 Paulina Choromańska
144 6 Paulina Choromańska
Zasady ekonomji politycznej z niektóremi zastosowaniami do ekonomji społecznej. T. 2
145 6 Paulina Choromańska
http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=46359_2&col=ksiazki
146 6 Paulina Choromańska
147 6 Paulina Choromańska
David Ricardo (1772-1823)
148 6 Paulina Choromańska
Zasady ekonomji politycznej i podatkowania ; Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania
149 6 Paulina Choromańska
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=31352&from=FBC
150 6 Paulina Choromańska
151 6 Paulina Choromańska
Wilhelm Rosher (1817-1894)
152 6 Paulina Choromańska
Zasady ekonomii politycznéj dla poświęcających się tej nauce i trudniących się stosowaniem jej do spraw życia społecznego
153 6 Paulina Choromańska
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=26851&from=FBC
154 6 Paulina Choromańska
155 6 Paulina Choromańska
Fryderyk Skarbek (1792-1886)
156 6 Paulina Choromańska
Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego czyli Czysta teoria ekonomii politycznej T. 1
157 6 Paulina Choromańska
http://bc.mbpradom.pl/dlibra/doccontent?id=24755&from=FBC
158 6 Paulina Choromańska
Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego czyli Czysta teoria ekonomii politycznej T. 2
159 6 Paulina Choromańska
http://bc.mbpradom.pl/dlibra/doccontent?id=24756&from=FBC
160 6 Paulina Choromańska
161 6 Paulina Choromańska
Frédéric Bastiat (1801-1850)
162 6 Paulina Choromańska
Przeklęty pieniądz
163 6 Paulina Choromańska
http://www.tnp.org.pl/biblioteka/dlibra/doccontent?id=312&from=FBC