Project

General

Profile

Biblioteczka naukowa » History » Version 7

Paulina Choromańska, 05/28/2015 03:29 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka naukowa
2 1 Marta Niedziałkowska
3 1 Marta Niedziałkowska
Zgłoszenia od Dudiego
4 1 Marta Niedziałkowska
5 5 Paulina Choromańska
* +Maria Skłodowska-Curie, Badanie ciał radioaktywnych+ (1904) http://hint.org.pl/f=DD;r=4;p=09740001.1
6 1 Marta Niedziałkowska
    (rozprawa doktorska, za którą autorka dostała Nobla - wersja polska drukowana w odcinkach w czasopiśmie "Chemik polski")
7 2 Marta Niedziałkowska
8 1 Marta Niedziałkowska
* kopernikiana - do wyboru http://hint.org.pl/itd=kpr (DjVu)
9 1 Marta Niedziałkowska
10 1 Marta Niedziałkowska
* Edward Stamm, Miary długości w dawnej Polsce http://hint.org.pl/hid=A9302; http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty3/0449/
11 1 Marta Niedziałkowska
    (artykuł, do którego można odsyłać z przypisów objaśniających "łokieć" i "mila")
12 1 Marta Niedziałkowska
13 5 Paulina Choromańska
* +Kazimierz Twardowski, O filozofii średniowiecznej wykładów sześć+ http://hint.org.pl/f=DD;r=4;p=512e0001.1
14 3 Dorota Kowalska
    
15 3 Dorota Kowalska
* Katalog hint zawiera ponad 2000 dzieł naukowych w formie obrazków. Można wybierać.
16 3 Dorota Kowalska
17 3 Dorota Kowalska
Inne
18 3 Dorota Kowalska
19 3 Dorota Kowalska
Prace historyczne Władysława Łozińskiego - pisane przystępnym i ciekawym językiem, były wznawiane po wojnie (m.in. w Iskrach) i cytuje je wiele artykułów Wikipedii.
20 3 Dorota Kowalska
21 3 Dorota Kowalska
* Władysław Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach 
22 3 Dorota Kowalska
http://archive.org/details/yciepolskiewdawn00loziuoft
23 3 Dorota Kowalska
24 3 Dorota Kowalska
* Władysław Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku (1903)
25 3 Dorota Kowalska
26 3 Dorota Kowalska
* ewentualnie: Władysław Łoziński, Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku
27 3 Dorota Kowalska
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=765&from=&from=generalsearch&dirids=1&lang=pl
28 4 Dorota Kowalska
29 4 Dorota Kowalska
Prace Antoniego Magiera (1762-1837)
30 4 Dorota Kowalska
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aMagier%2C+Antoni+%281762-1837%29./amagier+antoni+1762+1837/-3%2C-1%2C0%2CB/exact&FF=amagier+antoni+1762+1837&1%2C6%2C
31 4 Dorota Kowalska
32 4 Dorota Kowalska
* Estetyka miasta stołecznego Warszawy
33 4 Dorota Kowalska
(wg Wikipedii "obraz życia obyczajowego, kulturalnego i literackiego stolicy" - może być ciekawe)
34 4 Dorota Kowalska
Jest w BN, ale w niewolnym opracowaniu: http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aMagier%2C+Antoni+%281762-1837%29./amagier+antoni+1762+1837/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=amagier+antoni+1762+1837&1%2C%2C6
35 4 Dorota Kowalska
36 4 Dorota Kowalska
* Fizyka dla dzieci... (http://www.polona.pl/item/164336/3/)
37 4 Dorota Kowalska
38 4 Dorota Kowalska
* O probach czyli sposobach probowania mocy wódek i spirytusów...
39 4 Dorota Kowalska
40 4 Dorota Kowalska
* Karta meteorologiczna Królestwa Polskiego... (http://www.polona.pl/item/192330/2/) - króciutkie, dwujęzyczne (8 szpalt po polsku, 8 po francusku), ale z dużym kolorowym wykresem - czyli jak już będą obrazki.
41 7 Paulina Choromańska
*
42 7 Paulina Choromańska
Literatura z zakresu ekonomii*
43 6 Paulina Choromańska
44 7 Paulina Choromańska
* Głąbiński Stanisław
45 6 Paulina Choromańska
„Wykład nauki skarbowej”
46 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=87544&from=FBC
47 6 Paulina Choromańska
48 1 Marta Niedziałkowska
„Nauka skarbowości”
49 6 Paulina Choromańska
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=10973&from=FBC
50 6 Paulina Choromańska
51 7 Paulina Choromańska
* Grabski Władysław
52 6 Paulina Choromańska
„Dwa lata pracy u podstaw państwowości i naszej (1924-25)”
53 6 Paulina Choromańska
na paltformie: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/grabski-dwa-lata-pracy-u-podstaw-panstwowosci-naszej-1924-1925/#VisualPerspective
54 6 Paulina Choromańska
55 7 Paulina Choromańska
* Hoene-Wroński Józef Maria
56 6 Paulina Choromańska
„System ekonomiczno-przemysłowy Adama Smitha. Wstęp do ekonomji politycznej”
57 1 Marta Niedziałkowska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=164286&from=FBC
58 6 Paulina Choromańska
59 6 Paulina Choromańska
„Mylne systemy ekonomji politycznej. Merkantylizm. Fizjokratyzm”
60 1 Marta Niedziałkowska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=164285&from=FBC
61 6 Paulina Choromańska
62 7 Paulina Choromańska
* Dziewulski Stefan
63 1 Marta Niedziałkowska
„Polska myśl ekonomiczna na wszechnicy wileńskiej : zgłoszone jako referat na VI Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich”
64 6 Paulina Choromańska
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=27324&from=FBC
65 6 Paulina Choromańska
66 7 Paulina Choromańska
* Kamieński Henryk Michał
67 6 Paulina Choromańska
„Filozofja ekonomji materjalnej ludzkiego społeczeństwa”
68 6 Paulina Choromańska
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=12717&from=FBC
69 1 Marta Niedziałkowska
70 7 Paulina Choromańska
* Kamiński Zbigniew
71 6 Paulina Choromańska
„Pieniądze, ich powstanie, rozwój i stan dzisiejszy”
72 6 Paulina Choromańska
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=97652&from=FBC
73 6 Paulina Choromańska
74 7 Paulina Choromańska
* Lewiński Jan Stanisław
75 6 Paulina Choromańska
„Pieniądz, kredyt i ceny”
76 6 Paulina Choromańska
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=34314&from=FBC
77 6 Paulina Choromańska
78 7 Paulina Choromańska
* Radziszewski Henryk
79 6 Paulina Choromańska
„Polska idea ekonomiczna”
80 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=299923&from=FBC
81 1 Marta Niedziałkowska
82 6 Paulina Choromańska
„Nauka skarbowości”
83 6 Paulina Choromańska
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=6541&from=FBC
84 1 Marta Niedziałkowska
85 6 Paulina Choromańska
„Skarb i organizacja władz skarbowych w Królestwie Polskim” tom I
86 6 Paulina Choromańska
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=31203&from=FBC
87 6 Paulina Choromańska
88 7 Paulina Choromańska
* Caro Leopold
89 6 Paulina Choromańska
„Problemy skarbowe Państwa Polskiego”
90 6 Paulina Choromańska
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=59460&from=FBC
91 6 Paulina Choromańska
92 7 Paulina Choromańska
* Włodzimierz Czerkawski
93 1 Marta Niedziałkowska
„Polityka ekonomiczna”
94 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=248563&from=FBC
95 6 Paulina Choromańska
96 7 Paulina Choromańska
* Kopernik Mikołaj
97 6 Paulina Choromańska
„Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza Traktat o biciu monety”
98 6 Paulina Choromańska
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=48660&from=FBC
99 1 Marta Niedziałkowska
100 6 Paulina Choromańska
„Pisma pomniejsze” - cz. II Pisma ekonomiczne i administracyjne
101 6 Paulina Choromańska
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=40132&from=FBC
102 6 Paulina Choromańska
103 6 Paulina Choromańska
„Wybór pisma w przekładzie polskim” - rozdz. „O sposobach poprawy monety”
104 6 Paulina Choromańska
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=39043&from=FBC
105 1 Marta Niedziałkowska
106 7 Paulina Choromańska
* Markowski Bolesław
107 6 Paulina Choromańska
„Administracja skarbowa w Polsce”
108 6 Paulina Choromańska
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=8287&from=FBC
109 6 Paulina Choromańska
110 7 Paulina Choromańska
* Piotrowski Stanisław
111 7 Paulina Choromańska
„Teoria własności – studium ekonomiczne”
112 6 Paulina Choromańska
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=34371&from=FBC
113 6 Paulina Choromańska
114 1 Marta Niedziałkowska
115 7 Paulina Choromańska
* Rybarski Roman
116 1 Marta Niedziałkowska
„Prawno-skarbowe podstawy ustroju państw związkowych, unii i autonomii państwowych”
117 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=75091&from=FBC
118 6 Paulina Choromańska
119 6 Paulina Choromańska
„Nauka skarbowosci”
120 6 Paulina Choromańska
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=125885&from=FBC
121 1 Marta Niedziałkowska
122 7 Paulina Choromańska
* Strasburger Edward
123 6 Paulina Choromańska
„Zagadnienia waluty podczas wojny”
124 6 Paulina Choromańska
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=12999&from=FBC
125 6 Paulina Choromańska
126 6 Paulina Choromańska
„Ustrój skarbowy Rezczypospolitej Polskiej : uzupełnienia 1921/22”
127 1 Marta Niedziałkowska
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=81308&from=FBC
128 6 Paulina Choromańska
129 6 Paulina Choromańska
„Zagadnienia skarbowo-ekonomiczne na tle wojny”
130 1 Marta Niedziałkowska
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=21446&from=FBC
131 6 Paulina Choromańska
132 7 Paulina Choromańska
„Ustrój skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej”
133 1 Marta Niedziałkowska
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=38431&from=FBC
134 6 Paulina Choromańska
135 7 Paulina Choromańska
* Say, Jean-Baptiste (1767-1832)
136 6 Paulina Choromańska
Wykład ekonomii politycznéy czyli Proste wyłuszczenie jak się tworzą, rozdzielaią i spożywaią bogactwa. T. 1
137 6 Paulina Choromańska
http://polona.pl/item/1071877/3/
138 1 Marta Niedziałkowska
Wykład ekonomii politycznéy czyli Proste wyłuszczenie jak się tworzą, rozdzielaią i spożywaią bogactwa. T. 2
139 6 Paulina Choromańska
http://polona.pl/item/5827505/3/
140 6 Paulina Choromańska
141 7 Paulina Choromańska
* John Stuart Mill (1806-1873)
142 6 Paulina Choromańska
Zasady ekonomii politycznej z niektórymi zastosowaniami do filozofii społecznej. T. 1
143 6 Paulina Choromańska
zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=46359_1&col=ksiazki
144 6 Paulina Choromańska
145 6 Paulina Choromańska
Zasady ekonomji politycznej z niektóremi zastosowaniami do ekonomji społecznej. T. 2
146 6 Paulina Choromańska
http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=46359_2&col=ksiazki
147 6 Paulina Choromańska
148 7 Paulina Choromańska
* David Ricardo (1772-1823)
149 6 Paulina Choromańska
Zasady ekonomji politycznej i podatkowania ; Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania
150 6 Paulina Choromańska
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=31352&from=FBC
151 6 Paulina Choromańska
152 7 Paulina Choromańska
* Wilhelm Rosher (1817-1894)
153 6 Paulina Choromańska
Zasady ekonomii politycznéj dla poświęcających się tej nauce i trudniących się stosowaniem jej do spraw życia społecznego
154 6 Paulina Choromańska
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=26851&from=FBC
155 6 Paulina Choromańska
156 7 Paulina Choromańska
* Fryderyk Skarbek (1792-1886)
157 6 Paulina Choromańska
Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego czyli Czysta teoria ekonomii politycznej T. 1
158 6 Paulina Choromańska
http://bc.mbpradom.pl/dlibra/doccontent?id=24755&from=FBC
159 6 Paulina Choromańska
Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego czyli Czysta teoria ekonomii politycznej T. 2
160 6 Paulina Choromańska
http://bc.mbpradom.pl/dlibra/doccontent?id=24756&from=FBC
161 6 Paulina Choromańska
162 7 Paulina Choromańska
* Frédéric Bastiat (1801-1850)
163 6 Paulina Choromańska
Przeklęty pieniądz
164 1 Marta Niedziałkowska
http://www.tnp.org.pl/biblioteka/dlibra/doccontent?id=312&from=FBC