Project

General

Profile

Czemu służy korekta » History » Version 1

Version 1/4 - Next » - Current version
Marta Niedziałkowska, 07/22/2011 11:49 AM


Czemu służy korekta

Ideą naczelną przyświecającą robieniu korekty jest poprawienie błędów OCR (mechanizmu przekształcającego zdjęcia poszczególnych stron utworu, a więc skany - w tekst, który można edytować) tak, aby uzyskać tekst podstawowy do dalszego opracowywania - zgodny ze źródłem.