Project

General

Profile

Czemu służy korekta » History » Version 1

Marta Niedziałkowska, 07/22/2011 11:49 AM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Czemu służy korekta
2 1 Marta Niedziałkowska
3 1 Marta Niedziałkowska
Ideą naczelną przyświecającą robieniu korekty jest *poprawienie błędów [[OCR]]* (mechanizmu przekształcającego zdjęcia poszczególnych stron utworu, a więc skany - w tekst, który można edytować) tak, aby uzyskać tekst podstawowy do dalszego opracowywania - *zgodny ze źródłem*.