Project

General

Profile

Czemu służy korekta » History » Version 3

Paulina Choromańska, 07/16/2015 09:19 AM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Czemu służy korekta
2 1 Marta Niedziałkowska
3 1 Marta Niedziałkowska
Ideą naczelną przyświecającą robieniu korekty jest *poprawienie błędów [[OCR]]* (mechanizmu przekształcającego zdjęcia poszczególnych stron utworu, a więc skany - w tekst, który można edytować) tak, aby uzyskać tekst podstawowy do dalszego opracowywania - *zgodny ze źródłem*.
4 2 Paulina Choromańska
5 2 Paulina Choromańska
Ponieważ naszym celem nie jest odzwierciedlenie składu właściwego dla papierowej wersji książki, *podczas korekty należy likwidować*:
6 2 Paulina Choromańska
7 2 Paulina Choromańska
* numery stron;
8 2 Paulina Choromańska
* entery w akapicie wynikające ze składu papierowej książki (w wersji po korekcie *jeden akapit = jeden wers*);
9 2 Paulina Choromańska
* tzw. żywą paginę (czyli informację drukowaną u góry strony nad tekstem - to zwykle tytuł dzieła lub rozdziału);
10 2 Paulina Choromańska
* numerację wersów.
11 3 Paulina Choromańska
12 3 Paulina Choromańska
Trzeba pamiętać o pozostawieniu numerów rozdziałów oraz wszystkich innych nagłówków pojawiających się w tekście. *Nigdy nie należy likwidować myślników dialogowych*.