Project

General

Profile

Geotagowanie » History » Version 2

« Previous - Version 2/7 (diff) - Next » - Current version
Maria Świetlik, 10/25/2021 03:57 PM


Geotagowanie

Geotagowanie służy powiązaniu nazw geograficznych występujących w utworze (miejscowości, państw, rzek, gór itd.) z obiektem z wikidata. Pozwala to na wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w ramach różnych projektów wikimedia, w tym wikipedia, wikicommons.

Pozwoli nam to w przyszłości np. na tworzenie map, pokazujących akcję utworu.