Project

General

Profile

Geotagowanie » History » Version 2

Maria Świetlik, 10/25/2021 03:57 PM

1 1 Maria Świetlik
h1. Geotagowanie
2 1 Maria Świetlik
3 2 Maria Świetlik
Geotagowanie służy powiązaniu nazw geograficznych występujących w utworze (miejscowości, państw, rzek, gór itd.) z obiektem z wikidata. Pozwala to na wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w ramach różnych projektów wikimedia, w tym wikipedia, wikicommons.
4 2 Maria Świetlik
5 2 Maria Świetlik
Pozwoli nam to w przyszłości np. na tworzenie map, pokazujących akcję utworu.