Project

General

Profile

Geotagowanie » History » Version 3

Maria Świetlik, 10/25/2021 04:01 PM

1 1 Maria Świetlik
h1. Geotagowanie
2 1 Maria Świetlik
3 3 Maria Świetlik
Geotagowanie służy powiązaniu nazw geograficznych występujących w utworze (miejscowości, państw, rzek, gór itd.) z obiektem z wikidata. Pozwala to na wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w ramach różnych projektów wikimedia, w tym wikipedia, wikicommons. Pozwoli nam to w przyszłości np. na tworzenie map, pokazujących akcję utworu.
4 1 Maria Świetlik
5 3 Maria Świetlik
Geotagownie następuje na etapie ostatniej redakcji technicznej.
6 3 Maria Świetlik
Należy tagować każde wystąpienie nazwy w utworze, chyba że w obrębie jednej części utworu występuje ona wielokrotnie w tym samy kontekście - wtedy pierwsze wystąpienie obowiązkowo a kolejne wg uznania. Należy tagować nazwy, gdy są w przypisie obowiązkowo. Jednocześnie należy zapoznać się z przypisem, bo może on wyjaśniać, że dana nazwa zmieniła znaczenie.