Project

General

Profile

Geotagowanie » History » Version 5

Version 4 (Maria Świetlik, 10/25/2021 04:03 PM) → Version 5/7 (Aleksandra Sekuła, 10/26/2021 01:37 PM)

h1. Geotagowanie

Geotagowanie służy powiązaniu nazw geograficznych występujących w utworze (miejscowości, państw, rzek, gór itd.) z obiektem z wikidata. Pozwala to na wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w ramach różnych projektów wikimedia, w tym wikipedia, wikicommons. W przyszłości umożliwi Pozwoli nam to w przyszłości np. na tworzenie map map, pokazujących akcję utworu lub tworzenie sieci tekstów mówiących o danym miejscu na mapie świata. utworu.

Geotagownie jest wykonywane następuje na etapie ostatecznej ostatniej redakcji technicznej.
Należy tagować każde wystąpienie nazwy w utworze, chyba że w obrębie jednej części utworu występuje ona wielokrotnie w tym samym samy kontekście - wtedy pierwsze wystąpienie obowiązkowo, obowiązkowo a kolejne wg uznania redaktora. uznania.
Obowiązkowo Należy tagować nazwy, gdy są w przypisie obowiązkowo. Jednocześnie należy wstawiać referencję do nazwy geograficznej, gdy jest ona oznaczona przypisem. Trzeba wówczas wziąć pod uwagę treść przypisu, w którym mogą zapoznać się znaleźć dodatkowe informacje pozwalające uściślić, o który punkt geograficzny chodzi, wyjaśnienia, czy z czasem przypisem, bo może on wyjaśniać, że dana nazwa nie zmieniła się na inną. znaczenie.