Project

General

Profile

Geotagowanie » History » Version 6

Aleksandra Sekuła, 11/25/2021 02:46 PM

1 1 Maria Świetlik
h1. Geotagowanie
2 6 Aleksandra Sekuła
ZADANIE: pinezki - co dalej z tym narzędziem, stworzenie procedur, opis do podręcznika
3 1 Maria Świetlik
4 5 Aleksandra Sekuła
Geotagowanie służy powiązaniu nazw geograficznych występujących w utworze (miejscowości, państw, rzek, gór itd.) z obiektem z wikidata. Pozwala to na wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w ramach różnych projektów wikimedia, w tym wikipedia, wikicommons. W przyszłości umożliwi nam to np. na tworzenie map pokazujących akcję utworu lub tworzenie sieci tekstów mówiących o danym miejscu na mapie świata.
5 1 Maria Świetlik
6 5 Aleksandra Sekuła
Geotagownie jest wykonywane na etapie ostatecznej redakcji technicznej.
7 5 Aleksandra Sekuła
Należy tagować każde wystąpienie nazwy w utworze, chyba że w obrębie jednej części utworu występuje ona wielokrotnie w tym samym kontekście - wtedy pierwsze wystąpienie obowiązkowo, a kolejne wg uznania redaktora. 
8 5 Aleksandra Sekuła
Obowiązkowo należy wstawiać referencję do nazwy geograficznej, gdy jest ona oznaczona przypisem. Trzeba wówczas wziąć pod uwagę treść przypisu, w którym mogą się znaleźć dodatkowe informacje pozwalające uściślić, o który punkt geograficzny chodzi, wyjaśnienia, czy z czasem dana nazwa nie zmieniła się na inną.