Project

General

Profile

Informacje wstępne » History » Version 12

Version 11 (Marta Niedziałkowska, 03/02/2012 01:17 PM) → Version 12/15 (Aleksandra Sekuła, 03/02/2012 01:51 PM)

h1. Informacje wstępne

Biblioteka Internetowa [[Wolne Lektury]] przygotowuje *własne wydania* tekstów znajdujących się w *domenie publicznej*. Główny korpus publikacji stanowią lektury szkolne znajdujące się na [[Lista_lektur_według_spisu_MEN|liście MEN]], sukcesywnie poszerzany o teksty mogące służyć nauczycielom jako dodatkowy materiał literacki w pracy dydaktycznej.

Wydania źródłowe dostarczane są m.in. min. przez *Bibliotekę Narodową*, po sprawdzeniu ich pod względem wymogów *prawa autorskiego*. Są to z reguły wydania dawne, które zdążyły już przejść do domeny publicznej.

Przygotowanie nowego wydania polega na opracowaniu tekstu w celu jego:
# *uwspółcześnienia* (z reguły ingerujemy w pisownię tekstów powstałych *po okresie romantyzmu*, w których nie zostały uwzględnione zalecenia reformy z 1937 r. oraz najnowsze zasady dotyczące pisowni łącznej i rozdzielnej imiesłowów)
# *poprawienia* (porównując tekst z innymi wydaniami staramy się wyeliminować błędy źródła)
# *uzupełnienia* o elementy pomocne w dalszej pracy nad tekstem (*przypisy* i *motywy* literackie)

Z uwagi na to, że numeracja stron jest niefunkcjonalna w przypadku tekstów publikowanych w internecie, dla formatów tekstu przeznaczonych do czytania on-line wprowadzana jest *paginacja na wzór edycji tekstów starożytnych*: numerowane są akapity w prozie, wersy w tekstach poetyckich i kwestie w tekstach dramatycznych. Ułatwia to orientację i poruszanie się po tekście.

h2. Cele

Celem twórców biblioteki jest uzyskanie elektronicznej postaci dzieła nadającej się do:

# Publikacji w formie elektronicznej i drukowanej
# Twórczego opracowywania w innej formie

h2. Etapy opracowania tekstu wydania źródłowego

h3. *Skanowanie*

# Materiał źródłowy jest skanowany w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Elbląskiej lub w pracowni digitalizacyjnej Wolnych Lektur.
# Dla potrzeb [[OCR]] stosowane są z reguły pliki w formacie jpg.
# Obrazy jpg są przekształcane przez OCR na pliki tekstowe
# Pliki tekstowe poddawane są wstępnej korekcie i wstępnemu otagowaniu (głównie przypisy źródła)
# Teksty lektur wraz ze skanami są importowane na platformę redakcyjną

h3. *Platforma redakcyjna*

# [[Czym jest skład|Skład]]. Tekst jest [[Opis_strukturalny_języka_WL_XML|semantycznie tagowany]]
# Teksty lektur wraz z [[Tagowanie_utworu_(wersja_01)|tagami]] eksportowane są jako XML do serwisu webowego
# [[Redakcja merytoryczna|Redakcji merytorycznej]]: [[korekta]] (uzgodnienie ze źródłem), [[uwspółcześnienia]], dodanie [[Przypisy|przypisów edytorskich]] i [[Motywy i tematy literackie|motywów]]
# Etap łamania. Tekst jest przygotowywany w odpowiednich formatach do umieszczenia na stronie Wolnych Lektur