Project

General

Profile

Informacje wstępne » History » Version 14

Paulina Choromańska, 07/15/2015 02:38 PM

1 10
h1. Informacje wstępne
2 10
3 14 Paulina Choromańska
Biblioteka Internetowa [[Wolne Lektury]] przygotowuje *własne wydania* tekstów znajdujących się w *domenie publicznej*. Główny korpus publikacji stanowią lektury szkolne znajdujące się na [[Lista_lektur_według_spisu_MEN|liście MEN]], sukcesywnie poszerzany o teksty mogące służyć nauczycielom jako dodatkowy materiał literacki w pracy dydaktycznej. Obecnie w bibliotece zamieszczane są przede wszystkim teksty polskiej i światowej klasyki literatury.
4 10
5 14 Paulina Choromańska
Wydania źródłowe dostarczane są m.in. przez *Bibliotekę Narodową*, po sprawdzeniu ich pod względem wymogów *prawa autorskiego*. Biblioteka Wolne Lektury korzysta też z dostępnych wydań już zdigitalizowanych przez polskie i światowe biblioteki cyfrowe. Są to z reguły wydania dawne, które zdążyły już przejść do domeny publicznej. 
6 10
7 10
Przygotowanie nowego wydania polega na opracowaniu tekstu w celu jego: 
8 14 Paulina Choromańska
# *uwspółcześnienia* (z reguły ingerujemy w pisownię tekstów powstałych *po okresie romantyzmu*, w których nie zostały uwzględnione zalecenia reformy z 1937 r. oraz najnowsze zasady dotyczące pisowni łącznej i rozdzielnej imiesłowów),
9 14 Paulina Choromańska
# *poprawienia* (porównując tekst z innymi wydaniami staramy się wyeliminować błędy źródła),
10 14 Paulina Choromańska
# ewentualnego *uzupełnienia* o elementy pomocne w dalszej pracy nad tekstem (*przypisy* i *motywy* literackie).
11 10
12 10
Z uwagi na to, że numeracja stron jest niefunkcjonalna w przypadku tekstów publikowanych w internecie, dla formatów tekstu przeznaczonych do czytania on-line wprowadzana jest *paginacja na wzór edycji tekstów starożytnych*: numerowane są akapity w prozie, wersy w tekstach poetyckich i kwestie w tekstach dramatycznych. Ułatwia to orientację i poruszanie się po tekście.
13 10
14 10
h2. Cele
15 10
16 10
Celem twórców biblioteki jest uzyskanie elektronicznej postaci dzieła nadającej się do:
17 10
18 14 Paulina Choromańska
# publikacji w formie elektronicznej i drukowanej,
19 14 Paulina Choromańska
# twórczego opracowywania w innej formie.
20 10
21 10
h2. Etapy opracowania tekstu wydania źródłowego
22 10
23 10
h3. *Skanowanie*
24 10
25 10
# Materiał źródłowy jest skanowany w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Elbląskiej lub w pracowni digitalizacyjnej Wolnych  Lektur.
26 10
# Dla potrzeb [[OCR]] stosowane są z reguły pliki w formacie jpg.
27 14 Paulina Choromańska
# Obrazy jpg są przekształcane przez OCR na pliki tekstowe.
28 14 Paulina Choromańska
# Teksty lektur wraz ze skanami są importowane na platformę redakcyjną.
29 10
30 10
h3. *Platforma redakcyjna*
31 10
32 14 Paulina Choromańska
# Teksty lektur eksportowane są jako plik tekstowy do serwisu webowego.
33 14 Paulina Choromańska
# [[Czym jest skład|Skład]]. Tekst jest [[Opis_strukturalny_języka_WL_XML|semantycznie tagowany]].
34 14 Paulina Choromańska
# [[Redakcja merytoryczna|Redakcji merytorycznej]]: [[korekta]] (uzgodnienie ze źródłem), [[uwspółcześnienia]], dodanie [[Przypisy|przypisów edytorskich]] i [[Motywy i tematy literackie|motywów]].
35 14 Paulina Choromańska
# Etap łamania. Tekst jest przygotowywany w odpowiednich formatach do umieszczenia na stronie Wolnych Lektur.