Project

General

Profile

Informacje wstępne » History » Version 14

Version 13 (Aleksandra Sekuła, 03/02/2012 01:53 PM) → Version 14/15 (Paulina Choromańska, 07/15/2015 02:38 PM)

h1. Informacje wstępne

Biblioteka Internetowa [[Wolne Lektury]] przygotowuje *własne wydania* tekstów znajdujących się w *domenie publicznej*. Główny korpus publikacji stanowią lektury szkolne znajdujące się na [[Lista_lektur_według_spisu_MEN|liście MEN]], sukcesywnie poszerzany o teksty mogące służyć nauczycielom jako dodatkowy materiał literacki w pracy dydaktycznej. Obecnie w bibliotece zamieszczane są przede wszystkim teksty polskiej i światowej klasyki literatury.Wydania źródłowe dostarczane są m.in. przez *Bibliotekę Narodową*, po sprawdzeniu ich pod względem wymogów *prawa autorskiego*. Biblioteka Wolne Lektury korzysta też z dostępnych wydań już zdigitalizowanych przez polskie i światowe biblioteki cyfrowe. Są to z reguły wydania dawne, które zdążyły już przejść do domeny publicznej.

Przygotowanie nowego wydania polega na opracowaniu tekstu w celu jego:
# *uwspółcześnienia* (z reguły ingerujemy w pisownię tekstów powstałych *po okresie romantyzmu*, w których nie zostały uwzględnione zalecenia reformy z 1937 r. oraz najnowsze zasady dotyczące pisowni łącznej i rozdzielnej imiesłowów), imiesłowów)
# *poprawienia* (porównując tekst z innymi wydaniami staramy się wyeliminować błędy źródła), źródła)
# ewentualnego *uzupełnienia* o elementy pomocne w dalszej pracy nad tekstem (*przypisy* i *motywy* literackie).

literackie)

Z uwagi na to, że numeracja stron jest niefunkcjonalna w przypadku tekstów publikowanych w internecie, dla formatów tekstu przeznaczonych do czytania on-line wprowadzana jest *paginacja na wzór edycji tekstów starożytnych*: numerowane są akapity w prozie, wersy w tekstach poetyckich i kwestie w tekstach dramatycznych. Ułatwia to orientację i poruszanie się po tekście.

h2. Cele

Celem twórców biblioteki jest uzyskanie elektronicznej postaci dzieła nadającej się do:

# publikacji Publikacji w formie elektronicznej i drukowanej, drukowanej
# twórczego Twórczego opracowywania w innej formie. formie

h2. Etapy opracowania tekstu wydania źródłowego

h3. *Skanowanie*

# Materiał źródłowy jest skanowany w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Elbląskiej lub w pracowni digitalizacyjnej Wolnych Lektur.
# Dla potrzeb [[OCR]] stosowane są z reguły pliki w formacie jpg.
# Obrazy jpg są przekształcane przez OCR na pliki tekstowe. tekstowe
# Pliki tekstowe poddawane są wstępnej korekcie i wstępnemu otagowaniu (głównie przypisy źródła)
#
Teksty lektur wraz ze skanami są importowane na platformę redakcyjną. redakcyjną

h3. *Platforma redakcyjna*

# [[Czym jest skład|Skład]]. Tekst jest [[Opis_strukturalny_języka_WL_XML|semantycznie tagowany]]
#
Teksty lektur wraz z [[Tagowanie_utworu_(wersja_01)|tagami]] eksportowane są jako plik tekstowy XML do serwisu webowego. webowego
# [[Czym jest skład|Skład]]. Tekst jest [[Opis_strukturalny_języka_WL_XML|semantycznie tagowany]].
#
[[Redakcja merytoryczna|Redakcji merytorycznej]]: [[korekta]] (uzgodnienie ze źródłem), [[uwspółcześnienia]], dodanie [[Przypisy|przypisów edytorskich]] i [[Motywy i tematy literackie|motywów]]. literackie|motywów]]
# Etap łamania. Tekst jest przygotowywany w odpowiednich formatach do umieszczenia na stronie Wolnych Lektur. Lektur