Project

General

Profile

Komitet honorowy » History » Version 7

Marta Niedziałkowska, 08/23/2010 02:51 PM

1 7
h1. Komitet honorowy
2 7
3 7
Projekt "Wolne Lektury":http://www.wolnelektury.pl/katalog/ jest całkowicie *niekomercyjny i realizowany pro publico bono*. Dlatego tak ważne jest dla nas poparcie udzielone przez wybitne osobistości kultury i nauki.
4 7
Patronat honorowy nad projektem Wolne Lektury sprawuje "*Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego*":http://www.mkidn.gov.pl/, "*Ministerstwo Edukacji*":http://www.men.gov.pl/ oraz "*Stowarzyszenie Pisarzy Polskich*":http://www.zgspp.pl/. 
5 7
6 7
Do Komitetu Honorowego Wolnych Lektur zaproszenie przyjęli: 
7 7
8 7
prof. *Maria Janion*, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk
9 7
10 7
prof. *Grażyna Borkowska*, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk
11 7
12 7
prof. *Przemysław Czapliński*, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
13 7
14 7
prof. *Mieczysław Dąbrowski*, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
15 7
16 7
prof. *Ewa Kraskowska*, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
17 7
18 7
prof. *Małgorzata Czermińska*, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański
19 7
20 7
prof. *Jerzy Jarzębski*, Instytut Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
21 7
22 7
prof. *Piotr Śliwiński* , Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu