Project

General

Profile

Metadane okładki » History » Version 5

Version 4 (Radek Czajka, 02/07/2014 03:58 PM) → Version 5/14 (Radek Czajka, 09/22/2020 11:27 AM)

h1. Metadane okładki

Znalezioną w Internecie okładkę (na licencji CC BY lub CC BY-SA) przed zastosowaniem w utworze należy dodać do "repozytorium":http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/. Po kliknięciu „dodaj nowy” można albo ręcznie wypełnić formularz opisujący pobierany obrazek, albo podać adres obrazka w serwisie Flickr, co pozwoli wypełnić formularz automatycznie.

Po dodaniu okładki do repozytorium wygenerowane zostaną odpowiednie metadane:

* adres zasobu: <pre><dc:relation.coverImage.url xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">http://redakcja.wolnelektury.pl/media/dynamic/cover/image/1.jpg</dc:relation.coverImage.url></pre>

* informacja o autorze zdjęcia i licencji: <pre><dc:relation.coverImage.attribution xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">fotologic@Flickr, CC BY 2.0</dc:relation.coverImage.attribution></pre>

* źródło zasobu: <pre><dc:relation.coverImage.source xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1</dc:relation.coverImage.source></pre>

Należy je wklejać po ostatnim polu w DC czyli po <dc:language xml:lang="pl" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">pol</dc:language>.

h2. Okładki niestandardowe

Można ręcznie ustawić kolor grzbietu okładki i pozycję boksu, dodając do metadanych pola:

@<coverBarColor>#000</coverBarColor>@
@<coverBoxPosition>none</coverBoxPosition>@

@coverBarColor@ przyjmuje kolor w heksadecymalnym zapisie RGB (np. #000 lub #000000 to czarny, #fff lub #ffffff to biały). @coverBoxPosition@ @coverBarColor@ przyjmuje wartości: @none@, @top@, @middle@ lub @bottom@.

h2. Dodatkowe logotypy

Można wstawić na okładkę dodakowe logotyy, dodając pola:

@<coverLogoUrl>https://wolnelektury.pl/media/....png</coverLogoUrl>@

URL może być dowolnym adresem wskazującym bezpośrednio link graficzny. Najprostszym sposobem dodania nowego logotypu jest dodanie go w sekcji „załączniki” na WL.

Logotyp powinien być:

* raczej jasny, najlepiej monochromatyczny biały, na przezroczystym tle,
* proporcje nie szersze niż ok. 3:1,
* brak pustego miejsca po bokach.