Project

General

Profile

Narzędzia administracyjne » History » Version 10

Version 9 (Paulina Choromańska, 07/15/2015 02:22 PM) → Version 10/13 (Paulina Choromańska, 07/15/2015 02:28 PM)

h1. Narzędzia administracyjne

[[Konwersja skanów]]

h3. Dodawanie nazwy galerii

Podczas dodawania nowej książki na platformę redakcyjną, należy podać nazwę galerii. Może ona się wygenerować automatycznie po dodaniu tytuł książki lub można ją wstawić ręcznie. Istnieje też możliwość skorzystania z już istniejącej galerii - wystarczy wpisać jej nazwę, a skany w niej znajdujące się zostaną automatycznie dodane do książki.

h3. Dodawanie nowych galerii

Nową galerię dodaje się bezpośrednio na stronie wybranej książki na platformie redakcyjnej.

!dodawanie-nazwy-galerii.jpg!

Po stworzeniu galerii należy dodać do niej skany. Przed dodaniem skanów do nowej galerii, należy je [[KonwersjaSkanów|odpowiednio przekonwertować]].

!galeria.jpg!

!dodawanie-skanow.png!

Pliki w nowej galerii będą wyświetlać się w kolejności alfabetycznej według nazwy.