Project

General

Profile

Narzędzia administracyjne » History » Version 7

Paulina Choromańska, 07/15/2015 02:18 PM

1 4
h1. Narzędzia administracyjne
2 4
3 4
[[Konwersja skanów]]
4 4
5 4
h3. Dodawanie nazwy galerii
6 4
7 4
Podczas dodawania nowej książki na platformę redakcyjną, należy podać nazwę galerii. Może ona się wygenerować automatycznie po dodaniu tytuł książki lub można ją wstawić ręcznie. Istnieje też możliwość skorzystania z już istniejącej galerii - wystarczy wpisać jej nazwę, a skany w niej znajdujące się zostaną automatycznie dodane do książki.
8 4
9 4
h3. Dodawanie nowych galerii
10 4
11 4
Nową galerię dodaje się bezpośrednio na stronie wybranej książki na platformie redakcyjnej.
12 4
13 7 Paulina Choromańska
!dodawanie-nazwy-galerii.jpg!
14 4
15 4
Przed dodaniem skanów do nowej galerii, należy je [[KonwersjaSkanów|odpowiednio przekonwertować]].
16 4
17 4
18 4
19 4
Pliki w nowej galerii będą wyświetlać się w kolejności alfabetycznej według nazwy.