Project

General

Profile

Tagi obejmujące tekst noty poprzedzającej tekst główny

Między tagami <akap></akap>. Dotyczy komentarzy do tekstu dodanych przez autora, wydawcę, redaktora bądź tłumacza.

<nota><akap> tekst-noty </akap></nota>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

 <utwor>
 <opowiadanie>
 <autor_utworu>Henryk Sienkiewicz</autor_utworu>
 <nazwa_utworu>Latarnik</nazwa_utworu>

 <nota><akap>Opowiadanie to osnute jest na wypadku rzeczywistym, o którym w swoim czasie pisał J. Horain
  w jednej ze swoich korespondencyj z Ameryki.</akap></nota>...

lub czasem na końcu utworu:

Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

 ...<naglowek_czesc>III</naglowek_czesc>
 <strofa>
 Każdego z takich, jak ty, świat nie może/
 Od razu przyjąć na spokojne łoże,/
 I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem./
 Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy,/
 Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem/
 Później... lub pierwéj...
 </strofa>

 <nota><akap>Pisałem w Paryżu 1856 w styczniu.</akap></nota>

 </liryka_l>
 </utwor>