Project

General

Profile

Noty » History » Version 6

Wojciech Kotwica, 07/15/2021 12:06 PM
uzupełnienie opisu zastosowań tagu <nota>

1 6
h1. Tagi obejmujące tekst noty poprzedzającej tekst główny
2 6
3 6
Między tagami <akap></akap>. Dotyczy komentarzy do tekstu dodanych przez autora, wydawcę, redaktora bądź tłumacza.
4 6
5 6
<nota><akap> tekst-noty </akap></nota>
6 6
7 6
*przykład:* "Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach":http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik.html
8 6
9 6
<pre>
10 6
 <utwor>
11 6
 <opowiadanie>
12 6
 <autor_utworu>Henryk Sienkiewicz</autor_utworu>
13 6
 <nazwa_utworu>Latarnik</nazwa_utworu>
14 6
15 6
 <nota><akap>Opowiadanie to osnute jest na wypadku rzeczywistym, o którym w swoim czasie pisał J. Horain
16 6
  w jednej ze swoich korespondencyj z Ameryki.</akap></nota>...
17 6
</pre>
18 6
19 6
lub czasem na końcu utworu:
20 6
21 6
"Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach":http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/cos-ty-atenom-zrobil-sokratesie.html#f30
22 6
<pre>
23 6
 ...<naglowek_czesc>III</naglowek_czesc>
24 6
 <strofa>
25 6
 Każdego z takich, jak ty, świat nie może/
26 6
 Od razu przyjąć na spokojne łoże,/
27 6
 I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem./
28 6
 Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy,/
29 6
 Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem/
30 6
 Później... lub pierwéj...
31 6
 </strofa>
32 6
33 6
 <nota><akap>Pisałem w Paryżu 1856 w styczniu.</akap></nota>
34 6
35 6
 </liryka_l>
36 6
 </utwor>
37 6
</pre>
38 6
39 6
albo też przed rozdziałami albo podrozdziałami, których dotyczą, lub po nich:
40 6
"Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach":https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dostojewski-wspomnienia-z-martwego-domu.html#f715
41 6
<pre>
42 6
<akap>Jego marzenie się nie spełniło: nie ożenił się, choć był już na to zupełnie zdecydowany,
43 6
gdy skończono oporządzać jego mieszkanie. [...] Rzecz dziwna, czym jest mundur dla takich ludzi.</akap>
44 6
45 6
<nota><akap><wyroznienie>Uwaga tłumacza</wyroznienie>. Drukowane obecnie w ,,Nowej Reformie" 
46 6
<tytul_dziela>Wspomnienia Sybiraka</tytul_dziela> (pamiętniki Józefa Bogusławskiego) pozwalają
47 6
szczęśliwym trafem podać w całości nazwiska Polaków, o których mówi Dostojewski w swoich pamiętnikach,
48 6
oznaczając te nazwiska tylko pierwszymi literami, z dodaniem czasami końcówek. [...]</akap></nota>
49 6
</pre>
50 6
51 6
Do tej samej kategorii należy *dyspozycja (argument) rozdziału*, podrozdziału (lub pieśni poematu), czyli krótkie przedstawienie jego treści, umieszczane bezpośrednio pod tytułem (nagłówkiem).
52 6
"Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach":https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html#sec5
53 6
<pre>
54 6
<naglowek_rozdzial>Gospodarstwo</naglowek_rozdzial>
55 6
56 6
<nota><akap>Powrót panicza --- Spotkanie się pierwsze w pokoiku, drugie u stołu --- Ważna Sędziego
57 6
nauka o grzeczności --- Podkomorzego uwagi polityczne nad modami --- Początek sporu o Kusego i Sokoła
58 6
--- Żale Wojskiego --- Ostatni Woźny Trybunału --- Rzut oka na ówczesny stan polityczny Litwy i Europy</akap></nota>
59 6
</pre>
60 6
61 6
"Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach":https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sienkiewicz-listy-z-podrozy-do-ameryki.html#sec915
62 6
<pre>
63 6
<naglowek_podrozdzial>II</naglowek_podrozdzial>
64 6
65 6
<nota><akap>Moje wypadki • Ognisko w wąwozie • Uczta • Opowiadania skwatera • Nocleg • Głosy nocne
66 6
• Niespokojne sny • Ranek • Polowanie z zasadzki • Pierwszy jeleń</akap></nota>
67 6
</pre>
68 6
69 6
Rodzajami not są także komentarze do partii tekstu niewyodrębnionych w rozdziały czy podrozdziały, w wydaniach drukowanych umieszczane w tzw. okienku bocznym:
70 6
"Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach":https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/platon-uczta.html#f567
71 6
<pre>
72 6
<akap>Oto rozdziały dwudziesty piąty, szósty i siódmy przygotowują nadchodzącą chwilę.</akap>
73 6
74 6
<nota><akap>Idea dobra zaczyna świecić</akap></nota>
75 6
<akap>Już Arystofanes tłumaczy Erosa, który dwie płci wiąże, stwarzając mit, dając koncepcję
76 6
,,dążenia do jedności". Dopiero teraz popęd płciowy wystąpi w jasnym, boskim świetle, jako
77 6
nieświadome dążenie do nieśmiertelności. Pokaże się, że istoty żywe dlatego tylko zapłodnienia
78 6
pragną, że zapłodnienie uczestniczy jakoś w wielkiej idei ,,nieśmiertelnego dobra".</akap>
79 6
</pre>(Adnotacje i komentarze w okienku bocznym można przedstawić z użyciem tagu <nota> jedynie w szczególnych przypadkach; nie należy korzystać z tej możliwości rutynowo).