Project

General

Profile

Oglądanie wersji » History » Version 2

« Previous - Version 2/3 (diff) - Next » - Current version
Marta Niedziałkowska, 08/26/2010 01:03 PM


Oglądanie wersji

Każdą z wersji dokumentu można obejrzeć. Po wybraniu wersji, otworzy się ona w oddzielnym oknie. Użytkownik może zapoznać się zarówno z widokiem html jak i z kodem xml - podglądanej wersji nie można edytować.