Project

General

Profile

Opis danych Dublin Core » History » Version 9

Version 8 (Radek Czajka, 06/30/2014 10:53 AM) → Version 9/10 (Radek Czajka, 01/27/2021 11:10 AM)

h1. Opis danych Dublin Core

* [[Dublin Core|Dublin Core]]

* [[Implementacja prosta|Implementacja prosta]] obecnie stosowana

* [[Metadane etapu pracy]]

* [[Metadane okładki]]

* [[Metadane sponsora]]

* [[Ostrzeżenia o treści]]

*
"Metadane grafiki":http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-xml2/wiki/XML_Obraz%C3%B3w

* [[Implementacja złożona|Implementacja złożona]]