Project

General

Profile

Poezja i proza okresu Wojny i Okupacji » History » Version 8

Version 7 (Marta Niedziałkowska, 01/27/2015 10:36 AM) → Version 8/10 (Marta Niedziałkowska, 01/27/2015 10:47 AM)

h1. Poezja i proza okresu Wojny i Okupacji

Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kamil_Baczy%C5%84skiZamknięty echem (lato 1940), Dwie miłości (jesień 1940), Wiersze wybrane (maj 1942), Arkusz poetycki Nr 1 (1944)

Jego wiersze pojawiły się także w antologiach poezji wydawanych konspiracyjnie: w Pieśni niepodległej (1942) i Słowie prawdziwym (1942).

Stefan Balicki (1899-1943) polski pisarz powieści i nowel:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Balicki

1930 – „Dziewiąta fala”[3]
1933 – „Chłopcy. Szkice z życia szkoły”
1937 – „Ludzie na zakręcie”
1938 – „Czerw”
1939 – „Dom wróżki”

Adolf Bocheński (1909-1944) polski pisarz i publicysta polityczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Maria_Boche%C5%84ski

Adolf i Aleksander Bocheński,Tendencje samobójcze narodu polskiego, 1925
Ustrój a racja stanu, 1928
Między Niemcami a Rosją, 1937
Artykuły zebrane 1941-1944, Włochy 1944
Historia i Polityka. Wybór Publicystyki, wybrał, opracował i przedmową opatrzył Marcin Król, PIW, Warszawa 1989
Między Niemcami a Rosją, przedmowa: Mieczysław Pruszyński, 1994
Zanim powstała Kultura. Antologia tekstów Adolfa Marii Bocheńskiego poświęconych polskiej
polityce wschodniej pod red. Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Lublin 2006

Wacław Bojarski (1921-1943) polski poeta czasu wojny należący do pokolenia Kolumbów. ps. Czarnota, Jan Marzec, Wojciech Wierzejewski, Marek Zalewski.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Bojarski

"Ranny różą"

opowiadania (przedrukowane po wojnie przez "Twórczość" (nr 2/1959)

Tadeusz Gajcy (1922-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Gajcytomy poezji:

Widma

Grom powszedniwiersze:

Wczorajszemu, „Uderzenie”, „Śpiew murów” i „Rapsod o Warszawie”, poemat „Do potomnego”

Karol Irzykowski (1873-1944) polski krytyk literacki i filmowy, poeta, prozaik, dramaturg, teoretyk filmu, tłumacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Irzykowski

Zwycięstwo (dramat) (1897)
Pałuba – powieść (1903)
Sny Marii Dunin – opowiadanie (1903)
Nowele (1906)
Wiersze i dramaty (1907)
Dobrodziej złodziei. Komedia w 5 aktach (1907) (współautor H. Mohort)
Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności – monografia (1907)
Lemiesz i szpada przed sądem publicznym – (1908) – w sprawie Stanisława Brzozowskiego (współautor Ostap Ortwin)
Czyn i słowo – studia literackie (1913)
Spod ciemnej gwiazdy – nowele (1922)
Prolegomena do charakterologii – studium psychologiczne (1924)
Dziesiąta Muza – studia na temat filmu (1924)
Walka o treść – polemika ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem oraz z Awangardą Krakowską (1929)
Beniaminek. Rzecz o Boyu Żeleńskim – pamflet wymierzony w Tadeusza Boya-Żeleńskiego (1933)
Słoń wśród porcelany – szkice (1934)
Lżejszy kaliber – szkice (1938)


Juliusz Krzyżewski (1915-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Krzy%C5%BCewski

Juliusz Krzyżewski Poezje


Bernard Wojciech Mencel (1923-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Mencel


Włodzimierz Pietrzak (1913-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Pietrzak

1933 – S. Poezje (z Ryszardem Matuszewskim i Janem Kottem)
1936 – Prawo drapieżne
1938-1944 – Między Wschodem i Zachodem (nie zachowało się w całości)
1943 – Skrzydła
Z pism Włodzimierza Pietrzaka (pośmiertnie, zebrane przez Z. Lichniaka):
1955 – Rachunek z dwudziestoleciem
1956 – Lot jaskółek (część cyklu Między Wschodem i Zachodem)
1957 – Miscellanea krytyczne
1977 – Myśli


Jan Romocki (1925-1944), poeta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Romocki
(1925-1944)

Józef Ryszka (1920-1943), poeta
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ryszka

My Ślązoki
Orl-Panie
(1920-1943)

Zdzisław Stroiński (1921-1944) polski poeta pokolenia Kolumbów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Stroi%C5%84ski

cykl liryków prozą Okno 1943
opowiadanie „Pokolenie”Lucjan Szenwald (ur. 13 marca 1909 w Warszawie, zm. 22 sierpnia 1944 w Kurowie) polski poeta, działacz komunistyczny.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lucjan_Szenwald

Debiutował w Skamandrze 1925 Przybierający księżyc
„Niech żyje wojna”
„Ballada o pierwszym batalionie”,


Józef Szczepański (1922-1944) ("Pałacyk Michla")
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Szczepa%C5%84ski

Czerwona zaraza
"Pałacyk Michla"
Parasola Piosenka Szturmowa (inny tytuł Chłopcy silni jak stal)
Wiersz do pamiętnika,
Już nie wróci twój chłopiec,
Hymn,
W Parasolu (20 sierpnia),
Do Rafała (wiersz dedykowany Stanisławowi Leopoldowi Rafałowi, nauczycielowi Szarych Szeregów poległemu w obronie Starówki 25 sierpnia),
Dziś idę walczyć, Mamo! (inny tytuł: Do Matki, pierwodruk 24 sierpnia w Głosie Starego Miasta).


Andrzej Trzebiński (1922-1943)

Jerzy Kamil Weintraub (1916-1943)

Bronisław Onufry Kopczyński (1916-1943)

Zenon Przesmycki (ur. 1861-1944)

Juliusz Kaden-Bandrowski (ur. 1885-1944)