Project

General

Profile

Powiązanie z Wikidata » History » Version 1

Version 1/2 - Next » - Current version
Maria Świetlik, 10/25/2021 04:11 PM


Powiązanie z Wikidata

Służy powiązaniu nazw własnych oraz innych pojęć z obiektem z wikidata. Pozwala to na wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w ramach różnych projektów wikimedia, w tym wikipedia, wikicommons.

Oznaczamy nazwiska postaci historycznych, postaci mitologiczne i innych bohaterów pop/kultury, nazwy gatunkowe i minerały.

Powiązanie następuje na etapie redakcji merytorycznej.
Należy oznaczać każde wystąpienie nazwy w utworze, chyba że w obrębie jednej części utworu występuje ona wielokrotnie w tym samy kontekście - wtedy pierwsze wystąpienie obowiązkowo a kolejne wg uznania.
Należy oznaczać nazwy, gdy są w przypisie - obowiązkowo. Jednocześnie należy zapoznać się z przypisem, bo może on wyjaśniać, że dana nazwa zmieniła znaczenie.