Project

General

Profile

Powiązanie z Wikidata » History » Version 1

Maria Świetlik, 10/25/2021 04:11 PM

1 1 Maria Świetlik
h1. Powiązanie z Wikidata
2 1 Maria Świetlik
3 1 Maria Świetlik
Służy powiązaniu nazw własnych oraz innych pojęć z obiektem z wikidata. Pozwala to na wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w ramach różnych projektów wikimedia, w tym wikipedia, wikicommons. 
4 1 Maria Świetlik
5 1 Maria Świetlik
Oznaczamy nazwiska postaci historycznych, postaci mitologiczne i innych bohaterów pop/kultury, nazwy gatunkowe i minerały. 
6 1 Maria Świetlik
7 1 Maria Świetlik
Powiązanie następuje na etapie redakcji merytorycznej.
8 1 Maria Świetlik
Należy oznaczać każde wystąpienie nazwy w utworze, chyba że w obrębie jednej części utworu występuje ona wielokrotnie w tym samy kontekście - wtedy pierwsze wystąpienie obowiązkowo a kolejne wg uznania.
9 1 Maria Świetlik
Należy oznaczać nazwy, gdy są w przypisie - obowiązkowo. Jednocześnie należy zapoznać się z przypisem, bo może on wyjaśniać, że dana nazwa zmieniła znaczenie.