Project

General

Profile

Propozycje » History » Version 1

Magdalena Biernat, 01/27/2011 10:30 AM

1 1 Magdalena Biernat
h1. Propozycje
2 1 Magdalena Biernat
3 1 Magdalena Biernat
Plan digitalizacyjny 2011 - propozycje¶
4 1 Magdalena Biernat
5 1 Magdalena Biernat
Bahantki, Eurypides
6 1 Magdalena Biernat
Żaby, Arystofanes
7 1 Magdalena Biernat
Fajdros, Platon
8 1 Magdalena Biernat
Agamemnon, Ajschylos
9 1 Magdalena Biernat
Król Edyp, Sofokles
10 1 Magdalena Biernat
11 1 Magdalena Biernat
Dante, Boska Komedia
12 1 Magdalena Biernat
Frankestein, Marry Shelley
13 1 Magdalena Biernat
Podróźe Guliwera, Jhonnatan Swift
14 1 Magdalena Biernat
Przygody Sindbada żeglarza, Leśmian
15 1 Magdalena Biernat
Ivanhoe, Walter Scott (pl tłum 1921)
16 1 Magdalena Biernat
Dickens,
17 1 Magdalena Biernat
Dumas, Hrabia Monte Christo!!! :)
18 1 Magdalena Biernat
Lewis Carrol, Alicja w krainie czarów
19 1 Magdalena Biernat
Jack London
20 1 Magdalena Biernat
Leśmian, Przygody Sindbada żeglarza
21 1 Magdalena Biernat
22 1 Magdalena Biernat
Boy-Żeleński, Plotka o weselu
23 1 Magdalena Biernat
Kasprowicz, sonety "Krzak dzikiej róży" i parę wierszy z cyklu "Księga
24 1 Magdalena Biernat
ubogich"
25 1 Magdalena Biernat
wiersze Tadeusza Micińskiego
26 1 Magdalena Biernat
"Zawisza Czarny. Fantazja dramatyczna" Kraków 1901
27 1 Magdalena Biernat
"Na skalnym Podhalu" - gawędy w wyborze z:
28 1 Magdalena Biernat
29 1 Magdalena Biernat
  * "Na Skalnym Podhalu", cz. I-V, Kraków 1914
30 1 Magdalena Biernat
   Elżbieta Drużbacka - poetka baroku
31 1 Magdalena Biernat
32 1 Magdalena Biernat
Eliza Orzeszkowa - powieści: ,,Meir Ezofowicz", ,,Dziurdziowie";
33 1 Magdalena Biernat
artykuły programowe: ,,Kilka słów o kobietach", ,,Patriotyzm i
34 1 Magdalena Biernat
kosmopolityzm"; ,,O Żydach i kwestii żydowskiej".
35 1 Magdalena Biernat
36 1 Magdalena Biernat
Maryla Wolska (1873-1930) - wybór z tomików: ,,Symfonia Jesienna",
37 1 Magdalena Biernat
,,Ognie Kupalne"
38 1 Magdalena Biernat
39 1 Magdalena Biernat
Gabriela Zapolska (1857-1921) -
40 1 Magdalena Biernat
utwory dramatyczne: ,,Panna Maliczewska", ,,Skiz", ,,Małka
41 1 Magdalena Biernat
Szwarcenkopf", ,,Żabusia", ,,Ich czworo"
42 1 Magdalena Biernat
powieści: ,,Kaśka Kariatyda", ,,Przedpiekle", ,,O czym się nie mówi",
43 1 Magdalena Biernat
,,O czym się nawet myśleć nie chce", ,,Antysemitnik";
44 1 Magdalena Biernat
opowiadania: ,,Menażeria ludzka" (zbiór), ,,Z pamiętników młodej
45 1 Magdalena Biernat
mężatki" (pojedyncze opowiadanie)
46 1 Magdalena Biernat
Bronisława Ostrowska (1881-1928) - wiersze:
47 1 Magdalena Biernat
Magdaleno, ciszo polna, Magdaleno ciszo leśna...
48 1 Magdalena Biernat
Dziedzilia
49 1 Magdalena Biernat
50 1 Magdalena Biernat
  * [Błękit? nie błękit, a chrzest...]
51 1 Magdalena Biernat
  * [Jego krwawy rubin w pierścionku...]
52 1 Magdalena Biernat
  * [Na ranę serca śnieg pada...]
53 1 Magdalena Biernat
   Krysta
54 1 Magdalena Biernat
   Kwiat paproci *** [Na ranę serca śnieg pada...]
55 1 Magdalena Biernat
  * [Zostawcie wy mnie w spokoju...]
56 1 Magdalena Biernat
   Wiosna
57 1 Magdalena Biernat
   Upiór
58 1 Magdalena Biernat
   Okwit
59 1 Magdalena Biernat
  * [Okiennej ramy krzyż...]
60 1 Magdalena Biernat
  * [Nad czarną wodą latarnie...]
61 1 Magdalena Biernat
   Bogdajem...
62 1 Magdalena Biernat
   Śpiewanki
63 1 Magdalena Biernat
   Litania fal
64 1 Magdalena Biernat
   Wiosna 1915
65 1 Magdalena Biernat
66 1 Magdalena Biernat
*dla dzieci: "Bohaterski Misia" (1919) czy "Baśnie polskie" (1923);
67 1 Magdalena Biernat
Córka wodnicy [warto mieć, mało mamy propozycji dla dzieci]
68 1 Magdalena Biernat
69 1 Magdalena Biernat
*tłumaczka poezji francuskiej: Liryka francuska (1910--11, m.in.
70 1 Magdalena Biernat
Mallarmego czy Rimbaude'a - "Śpiący w kotlinie", "Zabłąkani" - te są
71 1 Magdalena Biernat
na Wikisource)
72 1 Magdalena Biernat
*przekład poezji Oskara Miłosza ("Wybór poezji" 1919)
73 1 Magdalena Biernat
74 1 Magdalena Biernat
  * więcej renesansu:
75 1 Magdalena Biernat
   Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej,
76 1 Magdalena Biernat
   Petrarca, wybór sonetów
77 1 Magdalena Biernat
78 1 Magdalena Biernat
  * więcej baroku:
79 1 Magdalena Biernat
   Krzysztof Opaliński ,,Satyry"
80 1 Magdalena Biernat
   Łukasz Opaliński ,,Poeta nowy", ,,Coś nowego"
81 1 Magdalena Biernat
   Sarbiewski
82 1 Magdalena Biernat
   Zbigniew Morsztyn
83 1 Magdalena Biernat
   Wespazjan Kochowski ,,Niepróżnujące próżnowanie"; ,,Psalmodia polska"
84 1 Magdalena Biernat
   Sebastian Grabowiecki ,,Rymy duchowe"
85 1 Magdalena Biernat
   Józef Baka
86 1 Magdalena Biernat
   Samuel Przypkowski, Andrzej Wiszowaty, Jan Ludwik Wolzogen (arianie)
87 1 Magdalena Biernat
   Jan z Kijan - fraszki (sowizdrzalskie)
88 1 Magdalena Biernat
   Elżbieta Drużbacka
89 1 Magdalena Biernat
90 1 Magdalena Biernat
  * więcej Oświecenia:
91 1 Magdalena Biernat
   literatura konfederacji barskiej
92 1 Magdalena Biernat
   St. Trembecki, wiersze
93 1 Magdalena Biernat
   Tomasz Kajetan Węgierski
94 1 Magdalena Biernat
   Wojciech Bogusławski ,,Cud mniemany czyli Krakowiacy i górale"
95 1 Magdalena Biernat
   Jan Paweł Woronicz, wiersze
96 1 Magdalena Biernat
97 1 Magdalena Biernat
  * więcej Romantyzmu:
98 1 Magdalena Biernat
   Antoni Malczewski ,,Maria"
99 1 Magdalena Biernat
   Seweryn Goszczyński ,,Zamek Kaniowski", ,,Król zamczyska"; liryki z
100 1 Magdalena Biernat
   tomu ,,Pobudka";
101 1 Magdalena Biernat
   Józef Ignacy Kraszewski, Ulana
102 1 Magdalena Biernat
   Narcyza Żmichowska, Poganka
103 1 Magdalena Biernat
104 1 Magdalena Biernat
Poezja krajowa - Kazimierz Brodziński (wiersze z różnych okresów),
105 1 Magdalena Biernat
Ryszard Berwiński wiersze, Michał Czajkowski (,,Wernyhora wieszcz
106 1 Magdalena Biernat
ukraiński : powieść historyczna z roku 1768" a. ,,Powieści kozackie");
107 1 Magdalena Biernat
Gustaw Ehrenberg (,,Szlachta z roku 1831" i inne wiersze tomiku
108 1 Magdalena Biernat
,,Dźwięki minionych lat"); Teofil Lenartowicz (wiersze); Lucjan
109 1 Magdalena Biernat
Siemieński (wiersze, ,,Podania i legendy polskie, ruskie i
110 1 Magdalena Biernat
litewskie");
111 1 Magdalena Biernat
112 1 Magdalena Biernat
  * coś ze współczesności:
113 1 Magdalena Biernat
   Jerzy Liebert (1904-1931) - wiersze z tomików: ,,Druga ojczyzna",
114 1 Magdalena Biernat
   ,,Gusła", ,,Kołysanka jodłowa"
115 1 Magdalena Biernat
   Zbigniew Uniłowski (1909-1937): ,,Wspólny pokój"; ewentualnie:
116 1 Magdalena Biernat
   ,,Dwadzieścia lat życia" (powieść); ,,Dzień rekruta" (opowiadanie w:
117 1 Magdalena Biernat
   "Wiadomości Literackie", nr 46, 1934); ,,Człowiek w oknie" (zbiór
118 1 Magdalena Biernat
   opowiadań).
119 1 Magdalena Biernat
120 1 Magdalena Biernat
Stanisław Brzozowski (1878-1911)
121 1 Magdalena Biernat
,,Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej"
122 1 Magdalena Biernat
,,Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej"
123 1 Magdalena Biernat
,,Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd"
124 1 Magdalena Biernat
,,Filozofia czynu"
125 1 Magdalena Biernat
,,Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej"
126 1 Magdalena Biernat
powieści: ,,Pod ciężarem Boga", ,,Płomienie", ,,Sam wśród ludzi";
127 1 Magdalena Biernat
,,Książka o starej kobiecie".
128 1 Magdalena Biernat
129 1 Magdalena Biernat
Stanisław Przybyszewski (1868-1927)
130 1 Magdalena Biernat
,,De Profundis"; ,,Requiem aeternam...", ,,Confiteor" (Życie, nr z 10
131 1 Magdalena Biernat
stycznia 1899);
132 1 Magdalena Biernat
133 1 Magdalena Biernat
*tłumaczenia
134 1 Magdalena Biernat
Lodovico Ariosto, Orland szalony i Torquato Tasso:Gofred albo
135 1 Magdalena Biernat
Jerozolima wyzwolona w tł. Piotra Kochanowskiego
136 1 Magdalena Biernat
Corneille, Cyd, tł. J.A. Morsztyn
137 1 Magdalena Biernat
tłumaczenia Lucjana Siemieńskiego: ,,Słowa o wyprawie Igora",
138 1 Magdalena Biernat
,,Rękopisu królowodworskiego" oraz sonetów Michała Anioła
139 1 Magdalena Biernat
James Macpherson, Pieśni Osjana, tł. S. Goszczyński
140 1 Magdalena Biernat
141 1 Magdalena Biernat
*do przemyślenia:
142 1 Magdalena Biernat
Aleksander Brueckner, Dzieje literatury polskiej w zarysie