Project

General

Profile

Propozycje » History » Version 3

Jarosław Lipszyc, 01/27/2011 12:12 PM

1 1 Magdalena Biernat
h1. Propozycje
2 1 Magdalena Biernat
3 1 Magdalena Biernat
Plan digitalizacyjny 2011 - propozycje¶
4 1 Magdalena Biernat
5 2 Paweł Kozioł
Bachantki, Eurypides
6 1 Magdalena Biernat
Żaby, Arystofanes
7 1 Magdalena Biernat
Fajdros, Platon
8 1 Magdalena Biernat
Agamemnon, Ajschylos
9 1 Magdalena Biernat
Król Edyp, Sofokles
10 1 Magdalena Biernat
11 1 Magdalena Biernat
Dante, Boska Komedia
12 3 Jarosław Lipszyc
13 1 Magdalena Biernat
Przygody Sindbada żeglarza, Leśmian
14 1 Magdalena Biernat
Ivanhoe, Walter Scott (pl tłum 1921)
15 1 Magdalena Biernat
Dickens,
16 1 Magdalena Biernat
Dumas, Hrabia Monte Christo!!! :)
17 1 Magdalena Biernat
Lewis Carrol, Alicja w krainie czarów
18 1 Magdalena Biernat
Jack London
19 1 Magdalena Biernat
Leśmian, Przygody Sindbada żeglarza
20 3 Jarosław Lipszyc
Tomasz Mann "Czarodziejska Góra" tom 1 (tłum Kramsztyk, zm. 1932)
21 3 Jarosław Lipszyc
22 3 Jarosław Lipszyc
23 3 Jarosław Lipszyc
Klasyka fantystyki:
24 3 Jarosław Lipszyc
Edgar Allan Poe, 
25 3 Jarosław Lipszyc
Howard Phillips Lovecraft, 
26 3 Jarosław Lipszyc
Gustav Meyrink 
27 3 Jarosław Lipszyc
Stefan Grabiński
28 3 Jarosław Lipszyc
29 3 Jarosław Lipszyc
ETA Hoffman 
30 3 Jarosław Lipszyc
Dziadek do Orzechów (tłum Kramsztyk, zm. 1932), 
31 3 Jarosław Lipszyc
Złoty Garnek (tłum. Jan Kleczyński, ale nie wiem czy ojciec, czy syn, obaj pisal i grali w
32 3 Jarosław Lipszyc
szachy, pierwszy zm. 1895, drugi zm. 1939) 
33 3 Jarosław Lipszyc
Piaskun (tłum. Felicjan Faleński, zm. 1910)
34 3 Jarosław Lipszyc
35 3 Jarosław Lipszyc
Frankestein, Marry Shelley
36 3 Jarosław Lipszyc
Podróźe Guliwera, Jonnatan Swift
37 3 Jarosław Lipszyc
38 3 Jarosław Lipszyc
Klasyka dla dzieci:
39 3 Jarosław Lipszyc
Stanisław Jachowicz "Bajki i powieści" (wybór? w tym tłumaczenia utworów Heinricha Hoffmanna)
40 3 Jarosław Lipszyc
41 3 Jarosław Lipszyc
42 1 Magdalena Biernat
43 1 Magdalena Biernat
Boy-Żeleński, Plotka o weselu
44 1 Magdalena Biernat
Kasprowicz, sonety "Krzak dzikiej róży" i parę wierszy z cyklu "Księga
45 1 Magdalena Biernat
ubogich"
46 1 Magdalena Biernat
wiersze Tadeusza Micińskiego
47 1 Magdalena Biernat
"Zawisza Czarny. Fantazja dramatyczna" Kraków 1901
48 1 Magdalena Biernat
"Na skalnym Podhalu" - gawędy w wyborze z:
49 1 Magdalena Biernat
50 1 Magdalena Biernat
  * "Na Skalnym Podhalu", cz. I-V, Kraków 1914
51 1 Magdalena Biernat
   Elżbieta Drużbacka - poetka baroku
52 1 Magdalena Biernat
53 1 Magdalena Biernat
Eliza Orzeszkowa - powieści: ,,Meir Ezofowicz", ,,Dziurdziowie";
54 1 Magdalena Biernat
artykuły programowe: ,,Kilka słów o kobietach", ,,Patriotyzm i
55 1 Magdalena Biernat
kosmopolityzm"; ,,O Żydach i kwestii żydowskiej".
56 1 Magdalena Biernat
57 1 Magdalena Biernat
Maryla Wolska (1873-1930) - wybór z tomików: ,,Symfonia Jesienna",
58 1 Magdalena Biernat
,,Ognie Kupalne"
59 1 Magdalena Biernat
60 2 Paweł Kozioł
Wybór manifestów z epoki Młodej Polski, np. "Forpoczty ewolucji psychicznej" Wacława Nałkowskiego
61 2 Paweł Kozioł
62 1 Magdalena Biernat
Gabriela Zapolska (1857-1921) -
63 1 Magdalena Biernat
utwory dramatyczne: ,,Panna Maliczewska", ,,Skiz", ,,Małka
64 1 Magdalena Biernat
Szwarcenkopf", ,,Żabusia", ,,Ich czworo"
65 1 Magdalena Biernat
powieści: ,,Kaśka Kariatyda", ,,Przedpiekle", ,,O czym się nie mówi",
66 1 Magdalena Biernat
,,O czym się nawet myśleć nie chce", ,,Antysemitnik";
67 1 Magdalena Biernat
opowiadania: ,,Menażeria ludzka" (zbiór), ,,Z pamiętników młodej
68 1 Magdalena Biernat
mężatki" (pojedyncze opowiadanie)
69 1 Magdalena Biernat
Bronisława Ostrowska (1881-1928) - wiersze:
70 1 Magdalena Biernat
Magdaleno, ciszo polna, Magdaleno ciszo leśna...
71 1 Magdalena Biernat
Dziedzilia
72 1 Magdalena Biernat
73 1 Magdalena Biernat
  * [Błękit? nie błękit, a chrzest...]
74 1 Magdalena Biernat
  * [Jego krwawy rubin w pierścionku...]
75 1 Magdalena Biernat
  * [Na ranę serca śnieg pada...]
76 1 Magdalena Biernat
   Krysta
77 1 Magdalena Biernat
   Kwiat paproci *** [Na ranę serca śnieg pada...]
78 1 Magdalena Biernat
  * [Zostawcie wy mnie w spokoju...]
79 1 Magdalena Biernat
   Wiosna
80 1 Magdalena Biernat
   Upiór
81 1 Magdalena Biernat
   Okwit
82 1 Magdalena Biernat
  * [Okiennej ramy krzyż...]
83 1 Magdalena Biernat
  * [Nad czarną wodą latarnie...]
84 1 Magdalena Biernat
   Bogdajem...
85 1 Magdalena Biernat
   Śpiewanki
86 1 Magdalena Biernat
   Litania fal
87 1 Magdalena Biernat
   Wiosna 1915
88 1 Magdalena Biernat
89 1 Magdalena Biernat
*dla dzieci: "Bohaterski Misia" (1919) czy "Baśnie polskie" (1923);
90 2 Paweł Kozioł
Córka wodnicy, Gucio zaczarowany (bo popularna bajka to była i bo jest poemat Miłosza nawiązujący do niej) 
91 2 Paweł Kozioł
[warto mieć, mało mamy propozycji dla dzieci]
92 1 Magdalena Biernat
93 1 Magdalena Biernat
*tłumaczka poezji francuskiej: Liryka francuska (1910--11, m.in.
94 1 Magdalena Biernat
Mallarmego czy Rimbaude'a - "Śpiący w kotlinie", "Zabłąkani" - te są
95 1 Magdalena Biernat
na Wikisource)
96 1 Magdalena Biernat
*przekład poezji Oskara Miłosza ("Wybór poezji" 1919)
97 1 Magdalena Biernat
98 1 Magdalena Biernat
  * więcej renesansu:
99 1 Magdalena Biernat
   Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej,
100 1 Magdalena Biernat
   Petrarca, wybór sonetów
101 1 Magdalena Biernat
102 1 Magdalena Biernat
  * więcej baroku:
103 1 Magdalena Biernat
   Krzysztof Opaliński ,,Satyry"
104 1 Magdalena Biernat
   Łukasz Opaliński ,,Poeta nowy", ,,Coś nowego"
105 1 Magdalena Biernat
   Sarbiewski
106 1 Magdalena Biernat
   Zbigniew Morsztyn
107 1 Magdalena Biernat
   Wespazjan Kochowski ,,Niepróżnujące próżnowanie"; ,,Psalmodia polska"
108 1 Magdalena Biernat
   Sebastian Grabowiecki ,,Rymy duchowe"
109 1 Magdalena Biernat
   Józef Baka
110 1 Magdalena Biernat
   Samuel Przypkowski, Andrzej Wiszowaty, Jan Ludwik Wolzogen (arianie)
111 1 Magdalena Biernat
   Jan z Kijan - fraszki (sowizdrzalskie)
112 1 Magdalena Biernat
   Elżbieta Drużbacka
113 1 Magdalena Biernat
114 1 Magdalena Biernat
  * więcej Oświecenia:
115 1 Magdalena Biernat
   literatura konfederacji barskiej
116 1 Magdalena Biernat
   St. Trembecki, wiersze
117 1 Magdalena Biernat
   Tomasz Kajetan Węgierski
118 1 Magdalena Biernat
   Wojciech Bogusławski ,,Cud mniemany czyli Krakowiacy i górale"
119 1 Magdalena Biernat
   Jan Paweł Woronicz, wiersze
120 1 Magdalena Biernat
121 1 Magdalena Biernat
  * więcej Romantyzmu:
122 1 Magdalena Biernat
   Antoni Malczewski ,,Maria"
123 1 Magdalena Biernat
   Seweryn Goszczyński ,,Zamek Kaniowski", ,,Król zamczyska"; liryki z
124 1 Magdalena Biernat
   tomu ,,Pobudka";
125 1 Magdalena Biernat
   Józef Ignacy Kraszewski, Ulana
126 1 Magdalena Biernat
   Narcyza Żmichowska, Poganka
127 1 Magdalena Biernat
128 1 Magdalena Biernat
Poezja krajowa - Kazimierz Brodziński (wiersze z różnych okresów),
129 1 Magdalena Biernat
Ryszard Berwiński wiersze, Michał Czajkowski (,,Wernyhora wieszcz
130 1 Magdalena Biernat
ukraiński : powieść historyczna z roku 1768" a. ,,Powieści kozackie");
131 1 Magdalena Biernat
Gustaw Ehrenberg (,,Szlachta z roku 1831" i inne wiersze tomiku
132 1 Magdalena Biernat
,,Dźwięki minionych lat"); Teofil Lenartowicz (wiersze); Lucjan
133 1 Magdalena Biernat
Siemieński (wiersze, ,,Podania i legendy polskie, ruskie i
134 1 Magdalena Biernat
litewskie");
135 1 Magdalena Biernat
136 1 Magdalena Biernat
  * coś ze współczesności:
137 1 Magdalena Biernat
   Jerzy Liebert (1904-1931) - wiersze z tomików: ,,Druga ojczyzna",
138 1 Magdalena Biernat
   ,,Gusła", ,,Kołysanka jodłowa"
139 1 Magdalena Biernat
   Zbigniew Uniłowski (1909-1937): ,,Wspólny pokój"; ewentualnie:
140 1 Magdalena Biernat
   ,,Dwadzieścia lat życia" (powieść); ,,Dzień rekruta" (opowiadanie w:
141 1 Magdalena Biernat
   "Wiadomości Literackie", nr 46, 1934); ,,Człowiek w oknie" (zbiór
142 1 Magdalena Biernat
   opowiadań).
143 1 Magdalena Biernat
144 1 Magdalena Biernat
Stanisław Brzozowski (1878-1911)
145 1 Magdalena Biernat
,,Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej"
146 1 Magdalena Biernat
,,Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej"
147 1 Magdalena Biernat
,,Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd"
148 1 Magdalena Biernat
,,Filozofia czynu"
149 1 Magdalena Biernat
,,Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej"
150 1 Magdalena Biernat
powieści: ,,Pod ciężarem Boga", ,,Płomienie", ,,Sam wśród ludzi";
151 1 Magdalena Biernat
,,Książka o starej kobiecie".
152 1 Magdalena Biernat
153 1 Magdalena Biernat
Stanisław Przybyszewski (1868-1927)
154 1 Magdalena Biernat
,,De Profundis"; ,,Requiem aeternam...", ,,Confiteor" (Życie, nr z 10
155 1 Magdalena Biernat
stycznia 1899);
156 1 Magdalena Biernat
157 1 Magdalena Biernat
*tłumaczenia
158 1 Magdalena Biernat
Lodovico Ariosto, Orland szalony i Torquato Tasso:Gofred albo
159 1 Magdalena Biernat
Jerozolima wyzwolona w tł. Piotra Kochanowskiego
160 1 Magdalena Biernat
Corneille, Cyd, tł. J.A. Morsztyn
161 1 Magdalena Biernat
tłumaczenia Lucjana Siemieńskiego: ,,Słowa o wyprawie Igora",
162 1 Magdalena Biernat
,,Rękopisu królowodworskiego" oraz sonetów Michała Anioła
163 1 Magdalena Biernat
James Macpherson, Pieśni Osjana, tł. S. Goszczyński
164 1 Magdalena Biernat
165 1 Magdalena Biernat
*do przemyślenia:
166 1 Magdalena Biernat
Aleksander Brueckner, Dzieje literatury polskiej w zarysie