Project

General

Profile

Przykłady przypisów na Wolnych Lekturach » History » Version 1

Marta Niedziałkowska, 07/22/2011 11:15 AM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Przykłady przypisów na Wolnych Lekturach
2 1 Marta Niedziałkowska
3 1 Marta Niedziałkowska
4 1 Marta Niedziałkowska
Przypis w tekście, podlinkowany odsyłacz do definicji. "Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach":http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html#f380
5 1 Marta Niedziałkowska
6 1 Marta Niedziałkowska
<pre>
7 1 Marta Niedziałkowska
 <naglowek_osoba>GUŚLARZ</naglowek_osoba>
8 1 Marta Niedziałkowska
 <kwestia>
9 1 Marta Niedziałkowska
 <strofa>
10 1 Marta Niedziałkowska
 Na głowie ma kraśny wianek
11 1 Marta Niedziałkowska
 <pr><slowo_obce>Na głowie ma kraśny wianek...</slowo_obce> (odnośnie wersów 386--405 i 406--417)
12 1 Marta Niedziałkowska
 --- w wydaniu z roku 1823 poeta zaznacza, że zwrotki te mają być
13 1 Marta Niedziałkowska
 śpiewane jako duet (Duo), zaś od  wiersza 406 śpiewa sama Dziewczyna, co w powyższym wydaniu było oznaczone napisem Aria.</pr>,/
14 1 Marta Niedziałkowska
 W ręku zielony badylek,/
15 1 Marta Niedziałkowska
 A przed nią bieży<pe><slowo_obce>bieży</slowo_obce> --- biegnie.</pe> baranek,/
16 1 Marta Niedziałkowska
 A nad nią leci motylek./
17 1 Marta Niedziałkowska
 Na baranka bez ustanku/
18 1 Marta Niedziałkowska
 Woła: baś, baś, mój baranku,/
19 1 Marta Niedziałkowska
 Baranek zawsze z daleka:/
20 1 Marta Niedziałkowska
 Motylka rózeczką goni/
21 1 Marta Niedziałkowska
 I już, już trzyma go w dłoni;/
22 1 Marta Niedziałkowska
 Motylek zawsze ucieka.
23 1 Marta Niedziałkowska
 </strofa>
24 1 Marta Niedziałkowska
 </kwestia>
25 1 Marta Niedziałkowska
</pre>
26 1 Marta Niedziałkowska
27 1 Marta Niedziałkowska
28 1 Marta Niedziałkowska
29 1 Marta Niedziałkowska
Przypis pod tekstem z linkiem do definiendum "Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach":http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymny-dies-irae.html#f435
30 1 Marta Niedziałkowska
31 1 Marta Niedziałkowska
<pre>
32 1 Marta Niedziałkowska
 <dzielo_nadrzedne>Hymny</dzielo_nadrzedne>
33 1 Marta Niedziałkowska
 <nazwa_utworu>Dies Irae
34 1 Marta Niedziałkowska
 <pe><slowo_obce>Dies irae</slowo_obce> --- czyt. [dies ire], dzień gniewu, czyli Sądu Ostatecznego. 
35 1 Marta Niedziałkowska
 Taki tytuł nosiła średniowieczna pieśń religijna, napisana przez 
36 1 Marta Niedziałkowska
 włoskiego poetę Tomasza z Celano (1190--1260). Pieśń zwiastowała nadejście dnia kary. Dzisiaj <slowo_obce>Dies Irae</slowo_obce> 
37 1 Marta Niedziałkowska
 wchodzi w skład <tytul_dziela>Requiem</tytul_dziela>,
38 1 Marta Niedziałkowska
 utworu wykonywanego z okazji uroczystości pogrzebowych.</pe>
39 1 Marta Niedziałkowska
 </nazwa_utworu>
40 1 Marta Niedziałkowska
</pre>