Project

General

Profile

Przykłady przypisów na Wolnych Lekturach » History » Version 2

« Previous - Version 2/4 (diff) - Next » - Current version
Aleksandra Sekuła, 07/25/2018 02:46 PM


Przykłady przypisów na Wolnych Lekturach

Przypis w tekście, podlinkowany odsyłacz do definicji. Zobacz, jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

 <naglowek_osoba>GUŚLARZ</naglowek_osoba>
 <kwestia>
 <strofa>
 Na głowie ma kraśny wianek
 <pr><slowo_obce>Na głowie ma kraśny wianek...</slowo_obce> (odnośnie wersów 386--405 i 406--417)
 --- w wydaniu z roku 1823 poeta zaznacza, że zwrotki te mają być śpiewane jako duet (,,Duo"), zaś od wiersza 406 śpiewa sama Dziewczyna, co w powyższym wydaniu było oznaczone napisem ,,Aria".</pr>,/
 W ręku zielony badylek,/
 A przed nią bieży<pe><slowo_obce>bieży</slowo_obce> --- biegnie.</pe> baranek,/
 A nad nią leci motylek./
 Na baranka bez ustanku/
 Woła: baś, baś, mój baranku,/
 Baranek zawsze z daleka:/
 Motylka rózeczką goni/
 I już, już trzyma go w dłoni;/
 Motylek zawsze ucieka.
 </strofa>
 </kwestia>

Przypis pod tekstem z linkiem do definiendum Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

 <dzielo_nadrzedne>Hymny</dzielo_nadrzedne>
 <nazwa_utworu>Dies Irae
 <pe><slowo_obce>Dies irae</slowo_obce> --- czyt. [dies ire], dzień gniewu, czyli Sądu Ostatecznego. 
 Taki tytuł nosiła średniowieczna pieśń religijna, napisana przez włoskiego poetę Tomasza z Celano (1190--1260). Pieśń zwiastowała nadejście dnia kary. Dzisiaj <slowo_obce>Dies Irae</slowo_obce> wchodzi w skład <tytul_dziela>Requiem</tytul_dziela>, utworu wykonywanego z okazji uroczystości pogrzebowych.</pe>
 </nazwa_utworu>