Project

General

Profile

Utwory na Dzień Domeny Publicznej 2014 » History » Version 2

Paulina Choromańska, 02/05/2013 02:31 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Utwory na Dzień Domeny Publicznej 2014
2 1 Marta Niedziałkowska
3 1 Marta Niedziałkowska
we wniosku:
4 1 Marta Niedziałkowska
5 1 Marta Niedziałkowska
tłumaczenia Anieli Zagórskiej zmarłej w 1943 (min. : Joseph Conrad „Jądro ciemności”), 
6 1 Marta Niedziałkowska
Henrik Pontoppidan (duński pisarz, noblista) „Czerwona czapeczka”,
7 2 Paulina Choromańska
8 2 Paulina Choromańska
9 2 Paulina Choromańska
10 2 Paulina Choromańska
Ignacy Fik (zm. 1942)
11 2 Paulina Choromańska
Kłamstwa lustra (tomik wierszy)
12 2 Paulina Choromańska
Plakaty na murze (tomik wierszy0
13 2 Paulina Choromańska
Inne:
14 2 Paulina Choromańska
Dwadzieścia lat literatury polskiej: 1918-1938
15 2 Paulina Choromańska
O żywą treść demokracji
16 2 Paulina Choromańska
Rodowód społeczny literatury polskiej
17 2 Paulina Choromańska
Wybór pism krytycznych