General

Profile

Aleksandra Sekuła

Issues

Projects

Activity

06/17/2021

08:33 PM Redakcja „Wolne Lektury” Wiki edit: Lista_skrótów_biblijnych (#7)
usunięcie linków prowadzących w próżnię

06/10/2021

01:25 PM Redakcja „Wolne Lektury” Wiki edit: Kondycja_ludzka (#2)
uzupełnienie opisu, m.in. o linki wewn.

06/09/2021

10:30 PM Redakcja „Wolne Lektury” Wiki edit: Bogini (#2)
popr.
10:30 PM Redakcja „Wolne Lektury” Wiki edit: Bogini (#1)
uzupełnienie opisu
10:15 AM Redakcja „Wolne Lektury” Wiki edit: Bóg (#6)
popr.
10:15 AM Redakcja „Wolne Lektury” Wiki edit: Bóg (#5)
uzupełnienie opisu, m.in. o linki wewn.

05/11/2021

02:34 PM Redakcja „Wolne Lektury” Wiki edit: Błogosławieństwo (#2)
02:27 PM Redakcja „Wolne Lektury” Wiki edit: Błogosławieństwo (#1)

04/16/2021

09:39 AM Redakcja „Wolne Lektury” Wiki edit: Przykładowa_notatka (#24)

03/04/2021

04:13 PM Redakcja „Wolne Lektury” Wiki edit: Przykładowa_notatka (#23)

Also available in: Atom