Project

General

Profile

Śmierć » History » Version 2

Version 2/4 - Next » - Current version
Aleksandra Sekuła, 06/21/2021 10:50 AM
uzupełnienie opisu, m.in. o linki wewn. (tworzenie siatki pojęć z haseł-motywów)


Śmierć

Śmierć stanowi najistotniejszy problem egzystencjalny, określa kondycję ludzką. Jest wyzwaniem dla dumy z osiągnięć człowieka w opanowywaniu i poznawaniu świata oraz siebie samego dzięki rozumowi, nauce i coraz doskonalszej technice. Śmierć niweczy wszystkie usiłowania i wszystkie nadzieje. Zagraża w każdej chwili i właściwie przez cały czas podgryza życie człowieka jak robak drążący pień drzewa, by na końcu je powalić. „Bo na tym świecie Śmierć wszystko zmiecie, / Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie” - pisał Antoni Malczewski (Maria). Upływ czasu, przemijanie przypomina o tym, że w końcu przeminie wszystko. Nic na świecie nie daje - wobec świadomości nieuchronnej śmierci – trwałego oparcia; stąd rodzi się myślenie o marności wszystkiego. Taka postawa, polegająca na patrzeniu na świat w perspektywie zagrożenia zniszczeniem i śmiercią rodzi melancholię, która do surowego, średniowiecznego vanitas dodaje tęsknotę za tym, co było (stąd pewna predylekcja melancholików do kontemplowania ruin). Zajęciem melancholika jest wspominanie i nieukojona żałoba; (zob. też: trup, grób, gotycyzm, [Pogrzeb|pogrzeb]], nieśmiertelność).